REZOLȚIE MEPC.305(73) din 26 octombrie 2018privind amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta
EMITENT
 • ORGANIZAȚIA MARITIMĂ INTERNAȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 286 din 21 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2020.

  Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973
  pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta
  AMENDAMENTE LA ANEXA VI LA MARPOL
  (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform
  destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia)
  Comitetul pentru protecția mediului marin,Amintind articolul 38(a) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor la funcțiile Comitetului pentru protecția mediului marin conferite acestuia prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine de către nave,luând notă de articolul 16 al Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 și 1997 referitoare la aceasta (MARPOL), care specifică procedura de amendare și conferă organismului corespunzător al Organizației funcția de examinare a amendamentelor la aceasta în vederea adoptării de către părți,luând în considerare, la cea de-a șaptezeci și treia sesiune a sa, amendamentele propuse la anexa VI la MARPOL referitoare la interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului neconform destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia,1 adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la anexa VI la MARPOL, al căror text este redat în anexa la prezenta rezoluție;2 stabilește, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL, că amendamentele menționate trebuie considerate ca fiind acceptate la 1 septembrie 2019, în afara cazului în care, până la această dată, cel puțin o treime din părți sau părțile ale căror flote comerciale combinate reprezintă în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat Organizației obiecțiile lor cu privire la amendamente;3 invită părțile să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, amendamentele menționate vor intra în vigoare la 1 martie 2020, după acceptarea acestora conform paragrafului 2 de mai sus;4 solicită secretarului general, în scopul articolului 16(2)(e) al MARPOL, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului amendamentelor conținute în anexă tuturor părților la MARPOL;5 solicită de asemenea secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluții și ale anexei sale membrilor Organizației care nu sunt părți la MARPOL.  +  ANEXĂla Rezoluția MEPC.305(73)
  AMENDAMENTE LA ANEXA VI LA MARPOL
  (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform
  destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia)
   +  ANEXA VI
  Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave
   +  Regula 14Oxizi de sulf (SO_x) și particule materiale  +  Cerințe generale1 Paragraful 1 este înlocuit cu următorul:1 Conținutul de sulf al combustibilului lichid utilizat sau transportat pentru a fi utilizat la bordul unei nave nu trebuie să depășească 0,50% m/m.  +  Cerințe aplicabile în zonele de control al emisiilor2 Paragraful 3 este înlocuit cu următorul:3 În sensul prezentei reguli, o zonă de control al emisiilor trebuie să fie orice zonă maritimă, inclusiv orice zonă portuară, desemnată de Organizație în conformitate cu criteriile și procedurile prevăzute în apendicele III al acestei anexe. Zonele de control al emisiilor aflate sub incidența acestei reguli sunt:.1 zona Mării Baltice așa cum este definită în regula 1.11.2 din anexa I a prezentei Convenții;.2 zona Mării Nordului așa cum este definită în regula 1.14.6 din anexa V a prezentei Convenții;.3 zona de control al emisiilor a Americii de Nord, care înseamnă aria delimitată de coordonatele prevăzute în apendicele VII al acestei anexe; și.4 zona de control al emisiilor din zona maritimă Caraibe a Statelor Unite, care înseamnă aria delimitată de coordonatele prevăzute în apendicele VII al acestei anexe.3 Paragraful 4 este înlocuit cu următorul:4 Pe perioada în care o navă operează într-o zonă de control al emisiilor, conținutul de sulf al combustibilului lichid utilizat la bordul acestei nave nu trebuie să depășească 0,10% m/m.4 Subtitlul „Prevederi referitoare la revizuire“ și paragrafele 8, 9 și 10 sunt eliminate.  +  Apendice IModel de Certificat internațional de prevenire a poluării atmosferei (IAPP) (Regula 8)Supliment la Certificatul internațional de prevenire a poluării atmosferei (Certificat IAPP)5 Paragrafele 2.3.1 și 2.3.2 sunt înlocuite cu următoarele și un nou paragraf 2.3.3 este adăugat după cum urmează:2.3.1 Când nava operează în afara unei zone de control al emisiilor specificată în regula 14.3, nava folosește:.1 combustibil lichid cu un conținut de sulf, așa cum este specificat în notele de livrare a bunkerului, care nu depășește valoarea-limită de 0,50% m/m și/sau............................................................................................[].2 un aranjament echivalent aprobat în conformitate cu regula 4.1, așa cum este indicat în paragraful 2.6, care este cel puțin la fel de eficient în ceea ce privește reducerea emisiilor de SO_x ca și utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare-limită a conținutului de sulf de 0,50% m/m..............................................................................................[]2.3.2 Când nava operează în interiorul unei zone de control al emisiilor specificată în regula 14.3, nava folosește:.1 combustibil lichid cu un conținut de sulf, așa cum este specificat în notele de livrare a bunkerului, care nu depășește valoarea-limită de 0,10% m/m și/sau............................................................................................[].2 un aranjament echivalent aprobat în conformitate cu regula 4.1, așa cum este indicat în paragraful 2.6, care este cel puțin la fel de eficient în ceea ce privește reducerea emisiilor de SO_x ca și utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare-limită a conținutului de sulf de 0,10% m/m............................................................................................[]2.3.3 Pentru o navă fără un aranjament echivalent aprobat în conformitate cu regula 4.1, așa cum este indicat în paragraful 2.6, conținutul de sulf al combustibilului lichid transportat pentru a fi utilizat la bordul navei nu trebuie să depășească 0,50% m/m așa cum este specificat în notele de livrare a bunkerului............................................................................................[]
  -----