ORDIN nr. 2.851 din 9 decembrie 2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 19 decembrie 2011  În temeiul art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviație prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene pană la data de 30 iunie 2011, prevăzut în anexa nr. 1.(2) În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2.392/2017 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile de aviație și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 se aprobă numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru fiecare an al perioadei a 3-a a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviație prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, care sunt prevăzute în anexa nr. 2. (la 23-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 13 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2018 )  +  Articolul 2(1) Indicatorul utilizat pentru determinarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate fiecărui operator de aeronave pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 este de 0,000679695907431681 de certificate per tonă-kilometru, determinat în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2011/638/UE din 26 septembrie 2011 privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3e din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(2) Indicatorul utilizat pentru determinarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate fiecărui operator de aeronave pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020 este de 0,000642186914222035 de certificate per tonă-kilometru, determinat în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2011/638/UE.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  București, 9 decembrie 2011.Nr. 2.851.  +  Anexa nr. 1
  NUMĂRUL TOTAL
  de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  alocate operatorilor de aviație pentru perioada
  1 ianuarie - 31 decembrie 2012
  Nr. crt.Numele operatorului Identificatorul unic al operatorului (prevăzut în lista de operatori de aeronave a Comisiei Europene)Anul Numărul de certificate de emisii de gazecu efect de seră
  1. TAROM 2658 2012 185.458
  2. CARPATAIR 26254 2012 30.892
  3. VISION AIRLINES 27298 2012 21.854
  4. BLUE AIR 30600 2012 163.908
  TOTAL: 402.112
   +  Anexa nr. 2
  Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  alocate operatorilor de aviație pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020
  Nr. crt.Numele operatoruluiIdentificatorul unic al operatorului (prevăzut în lista de operatori de aeronave a Comisiei Europene)AnulNumăr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  1.S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM - S.A.26582013135.528
  2014135.528
  2015135.528
  2016135.528
  2017135.528
  2018135.528
  2019135.528
  2020136.559
  2.S.C. CARPATAIR - S.A.26254201324.618
  201424.618
  201524.618
  201624.618
  201724.618
  201824.618
  201924.618
  202024.618
  3.VISION AIRLINES2729820130
  20140
  20150
  20160
  20170
  20180
  20190
  20200
  4.S.C. BLUE AIR AVIATION - S.A.306002013153.915
  2014153.915
  2015153.915
  2016153.915
  2017153.915
  2018153.915
  2019153.915
  2020153.915
  (la 13-02-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 208 din 10 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020 )
  -----------