DECIZIE nr. 99 din 29 ianuarie 2020privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Bogdan-Cristian Nica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (fost Ministerul Mediului)
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 29 ianuarie 2020  Având în vedere Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 6.507 din 20 ianuarie 2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/1.358/A.T. din 20 ianuarie 2020, precum și art. 6 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. 29, al art. 397 lit. b), al art. 524 alin. (1) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNIC(1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Bogdan-Cristian Nica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (fost Ministerul Mediului).(2) Domnul Bogdan-Cristian Nica predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 29 ianuarie 2020.Nr. 99.-----