ORDIN nr. 93 din 22 ianuarie 2020privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2020, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 27 ianuarie 2020    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (2) lit. a), precum și ale art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2020 este de 14.000.000 lei.(2) Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se repartizează la nivelul de 1.000.000 lei pentru fiecare extragere lunară și se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii câștigului aferent unui bon fiscal, în condițiile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În data de 18 aprilie 2020 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 22 ianuarie și data de 31 martie 2020, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) În data de 20 decembrie 2020 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie și data de 4 decembrie 2020, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Fondul de premiere alocat extragerilor prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 3 alin. (1) este de 1.000.000 lei pentru fiecare extragere ocazională.(2) Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii câștigului aferent unui bon fiscal, în condițiile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 22 ianuarie 2020.Nr. 93.-----