ORDIN nr. 8 din 21 ianuarie 2020privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 27 ianuarie 2020    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Decizia civilă nr. 1.653 din data de 2.12.2019 pronunțată de Curtea de Apel Pitești - Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa conține informații clasificate și urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela
    București, 21 ianuarie 2020.Nr. 8. -----