HOTĂRÂRE nr. 42 din 16 ianuarie 2020privind aprobarea stemei comunei Târgușor, județul Constanța
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 27 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Târgușor, județul Constanța, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Târgușor, județul Constanța, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 42.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Târgușor, județul Constanța
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Târgușor, județul Constanța
   +  Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Târgușor se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp albastru se află un chevron de argint, însoțit la dreapta de o cunună din cinci spice de grâu de aur, iar la stânga de un cap de berbec de aur. În talpa chevronului se află o balanță de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumate Cununa din spice de grâu și capul de berbec fac referire la ocupația de bază a locuitorilor, agricultura și creșterea animalelor.Talerul face referire la numele localității Târgușor. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----