HOTĂRÂRE nr. 41 din 16 ianuarie 2020privind aprobarea stemei comunei Breaza, județul Mureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 27 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Breaza, județul Mureș, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Breaza, județul Mureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 41.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Breaza, județul Mureș
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Breaza, județul Mureș
   +  Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Breaza se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În partea superioară, în câmp roșu, se află un braț ținând în pumn trei spice de grâu, totul de aur.În partea inferioară, în câmp albastru, se află o bovină din profil spre stânga, de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumateSpicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor reprezintă satele componente ale comunei.Bovina reprezintă activitatea specifică zonei, creșterea animalelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----