HOTĂRÂRE nr. 40 din 16 ianuarie 2020privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeș, județul Mureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 27 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Nadeș, județul Mureș, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Nadeș, județul Mureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 40.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL STEAGULUI
  comunei Nadeș, județul Mureș
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Nadeș, județul Mureș
   +  Descrierea steagului Steagul comunei Nadeș este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albastru-azur, cu stema comunei Nadeș imprimată în centru.În partea laterală dreapta este inscripționat statutul localității „COMUNA“, iar în partea stângă denumirea „NADEȘ“, cu litere de culoare galbenă. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului  +  Descrierea stemei Stema comunei Nadeș se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, încărcat cu un căprior de aur.În partea dreaptă și în partea stângă, în câmp roșu, se află câte un ciorchine de strugure de aur.În vârful scutului, în câmp albastru, se află o cetate medievală de argint, văzută frontal, cu poartă cu grile lăsată, cu un turn central cu acoperiș în 4 ape și cu 2 contraforți stânga-dreapta.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumate Ciorchinele de strugure reprezintă ocupația tradițională în zonă, viticultura.Căpriorul semnifică bogăția subsolului zonei, gazul metan.Cetatea medievală Nadeș este un simbol al culturii și comuniunii localnicilor de diferite etnii.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.
  -----