HOTĂRÂRE nr. 39 din 16 ianuarie 2020privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, județul Vaslui
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 27 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Tăcuta, județul Vaslui, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificația elementelor însumate ale stemei comunei Tăcuta, județul Vaslui, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 39.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Tăcuta, județul Vaslui
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Tăcuta, județul Vaslui
   +  Descrierea stemeiStema comunei Tăcuta se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În șef, în câmp roșu, se află o cruce cu un șarpe încolăcit de argint, iar în stânga și în dreapta acesteia se află câte o stea cu cinci raze de argint.În partea inferioară, în câmp argintiu, ieșind din talpa scutului, se află trei coline verzi din care iese un copac verde.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumateCrucea cu șarpele și cele două stele reprezintă sigiliul familiei Sturza, familie ale cărei destine sunt strâns legate de această localitate, în perioada anilor 1824-1882, de când datează și conacul Sturza.Copacul reprezintă pădurea ce înconjoară localitatea, evocând pădurile seculare din domeniul Coroanei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----