HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2020privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, județul Dâmbovița
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 27 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Sălcioara, județul Dâmbovița, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Sălcioara, județul Dâmbovița, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 38.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Sălcioara, județul Dâmbovița
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Sălcioara, județul Dâmbovița
   +  Descrierea stemeiStema comunei Sălcioara se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de argint, având în vârful scutului un câmp verde, din mijlocul căruia se înalță o salcie de aceeași culoare, pe trunchiul căreia broșează un cal negru cu piciorul drept anterior ridicat; cu un brâu ondulat, de argint, poziționat în talpă.În câmpul albastru, al șefului, se află câte trei spice de grâu de aur ușor curbate spre flancuri, care se unesc la bază și care sunt așezate, cele din dreapta, în bandă, cele din stânga, în bară.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumateSpicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura.Salcia este o armă vorbitoare ce face trimitere la denumirea localității și la bogăția silvică a zonei.Calul face referire la o altă ocupație de bază a locuitorilor, creșterea cailor, precum și la concursul hipic de anduranță numit Shagya Sălcioara, organizat în localitate.Brâul undat reprezintă hidrografia localității, râurile Dâmbovița și Ilfov.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----