HOTĂRÂRE nr. 37 din 16 ianuarie 2020privind aprobarea stemei comunei Scăești, județul Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 27 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Scăești, județul Dolj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificația elementelor însumate ale stemei comunei Scăești, județul Dolj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 37.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Scăești, județul Dolj
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Scăești, județul Dolj
   +  Descrierea stemeiStema comunei Scăești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În partea superioară, în câmp albastru, se află trei spice de grâu de aur flancate stânga-dreapta de două crenguțe de stejar cu ghinde de aur.În partea inferioară, în câmp de argint, se află un scaiete natural și un brâu undat albastru în vârful scutului.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumateSpicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura.Crenguțele de stejar cu ghinde reprezintă faptul că localitatea se află într-o zonă bogată în foioase, unde există și un stejar monument al naturii aflat în patrimoniul național; acesta există de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.Scaietele natural face referire la denumirea localității.Brâul undat reprezintă râul Jiu, ce mărginește comuna.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----