HOTĂRÂRE nr. 36 din 16 ianuarie 2020privind aprobarea stemei comunei Biertan, județul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 27 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Biertan, județul Sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Biertan, județul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 36.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Biertan, județul Sibiu
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Biertan, județul Sibiu
   +  Descrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1, stema comunei Biertan se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat, cu un turn de argint trecând peste sfâșiere, cu contraforți, două ferestre, o galerie-pridvor de strajă cu acoperiș în trunchi de con terminat cu o consolă cu ceas, având acoperiș triunghic, însoțit la dreapta, pe roșu, și la stânga, pe albastru, de câte un ciorchine de strugure cu două frunze, totul de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumateCiorchinii de struguri simbolizează activitatea principală a locuitorilor, adică viticultura, ocupație practicată din vremuri străvechi.Turnul reprezintă biserica-cetate din localitate, care se află pe lista monumentelor UNESCO din anul 1993.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----