HOTĂRÂRE nr. 35 din 16 ianuarie 2020privind aprobarea modelului steagului orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 27 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 35.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL STEAGULUI
  orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș
   +  Descrierea steagului Steagul orașului Vișeu de Sus este format dintr-o pânză dreptunghiulară, cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, cu trei fâșii dispuse orizontal în următoarea succesiune a culorilor: verde, galben, verde.În partea de sus, pe fâșia de culoare verde, este inscripționat statutul localității „Orașul“, cu litere galbene, iar jos pe fâșia verde, denumirea „Vișeu de Sus“ cu litere galbene.În centru, pe fâșia de culoare galbenă, este imprimată stema orașului. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului  +  Descrierea stemeiStema orașului Vișeu de Sus se compune dintr-un scut triunghiular argintiu cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat albastru.În partea superioară se află o locomotivă cu abur neagră orientată spre stânga, compusă dintr-un tampon de cuplare, tender, cabină și cadrul locomotivei de formă dreptunghiulară, unite; cadrul locomotivei încadrează cazanul cilindric care are deasupra domul de nisip cilindric cu pârghie mobilă, domul de abur și țeava de evacuare a aburului din care iese fum; locomotiva are patru roți unite prin mecanismele de distribuție.În vârful scutului se află un brad verde cu patru rânduri de cetini, însoțit de o parte și de alta de câte o floare-de-colț de aur cu șase petale mari și trei petale mici cu stamine în mijloc.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.  +  Semnificațiile elementelor însumateBrâul undat reprezintă râul Vișeu.Locomotiva simbolizează mocănița cu abur care circulă pe ultima cale ferată forestieră din România.Bradul verde și floarea-de-colț reprezintă bogăția silvică, cinegetică și flora locală.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.Culoarea verde simbolizează onoare, rațiune, tinerețe, prospețime, regenerare, libertate și sănătate. Culoarea galbenă (sau aurul) reprezintă pământul și bogăția, holdele aurii din timpul verii.
  ----