DECRET nr. 48 din 23 ianuarie 2020privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 27 ianuarie 2020  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,în vederea marcării a 75 de ani de la eliberarea complexului de la Auschwitz-Birkenau, în semn de înaltă apreciere pentru apărarea memoriei victimelor Holocaustului și sprijinirea supraviețuitorilor, pentru promovarea culturii, istoriei, tradițiilor comunității evreiești din România, pentru susținerea valorilor toleranței, a respectului față de drepturile și libertățile fundamentale, a dialogului interreligios,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F „Promovarea culturii“, Federației Comunităților Evreiești din România.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  București, 23 ianuarie 2020.Nr. 48.----