ORDIN nr. 7 din 13 ianuarie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 772/2016 privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale control antifraudă și inspecții nr. 206.090 din 13.01.2020,luând în considerare Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/1.813 a Comisiei din 29 octombrie 2019 de modificare a Directivei de punere în aplicare 2014/96/UE privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE în ceea ce privește culoarea etichetei pentru categoriile certificate de material de înmulțire și plantare fructifer și conținutul documentului furnizorului,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 772/2016 privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 399 din 26 mai 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Culoarea etichetei este:a) albă cu o linie violet în diagonală pentru materialul Prebază;b) albă, pentru materialul Bază;c) albastră, pentru materialul Certificat.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5 Documentul furnizorului pentru materialul CAC(1) INCS se asigură că materialul CAC este comercializat cu un document întocmit de furnizor, conform condițiilor prevăzute la alin. (3)-(5), denumit în continuare documentul furnizorului.(2) INCS se asigură că documentul furnizorului nu se aseamănă cu documentul de însoțire menționat la art. 3, astfel încât să se evite orice eventuală confuzie între documentul furnizorului și celelalte două documente.(3) Documentul furnizorului cuprinde cel puțin următoarele informații:a) mențiunea «norme și standarde UE»;b) numele statului membru în care a fost întocmit documentul sau codul aferent;c) numele autorității oficiale competente sau codul aferent (Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor (ITCSMS) sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor (LCCSMS);d) numele furnizorului sau numărul/codul său de înregistrare emis de autoritatea oficială teritorială competentă (ITCSMS și LCCSMS);e) numărul de serie individual, numărul săptămânii sau numărul lotului;f) denumirea botanică;g) indicația «CAC»;h) denumirea soiului și, după caz, a clonei. În cazul portaltoilor care nu aparțin unui soi, denumirea speciei sau a hibridului interspecific în cauză. În cazul materialului fructifer altoit, aceste informații se furnizează pentru portaltoi și pentru altoi. În cazul soiurilor pentru care cererea de înregistrare oficială sau de înregistrare a dreptului de proprietate asupra unui soi de plante este în curs de examinare, aceste informații indică următoarele: «denumire propusă» și «cerere în curs de examinare»;i) data emiterii documentului.(4) Atunci când se aplică pe materialul CAC, culoarea documentului furnizorului este galbenă.(5) Documentul furnizorului trebuie să fie imprimat cu caractere de neșters, în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, ușor vizibil și lizibil.  +  Articolul II(1) Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) poate autoriza, până la 30 iunie 2021, comercializarea pe teritoriul României a materialului Conformitas Agraria Comunitatis (CAC) care este prevăzut cu etichete de altă culoare decât galben, în cazul în care aceste etichete colorate erau deja utilizate înainte de 1 aprilie 2020.(2) INCS se asigură că, atunci când este comercializat, materialul de înmulțire și plantare fructifer care se califică drept material CAC se identifică printr-o trimitere la prezentul articol referitor la documentul furnizorului, atunci când acesta este utilizat ca etichetă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 aprilie 2020.Prezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/1.813 a Comisiei din 29 octombrie 2019 de modificare a Directivei de punere în aplicare 2014/96/UE privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE în ceea ce privește culoarea etichetei pentru categoriile certificate de material de înmulțire și plantare fructifer și conținutul documentului furnizorului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 278 din 30 octombrie 2019.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Nechita-Adrian Oros
    București, 13 ianuarie 2020.Nr. 7.----