DECIZIE nr. 84 din 23 ianuarie 2020privind numirea doamnei Oana Maria Sava în funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020  În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și al art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Oana Maria Sava se numește în funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 23 ianuarie 2020.Nr. 84.-----