DECIZIE nr. 81 din 23 ianuarie 2020privind numirea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020  În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Tiberiu Alin Ion se numește în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 23 ianuarie 2020.Nr. 81.-----