DECIZIE nr. 80 din 23 ianuarie 2020privind numirea domnului Adrian-Nicolae Enache în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020  În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian-Nicolae Enache se numește în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 23 ianuarie 2020.Nr. 80.-----