RECTIFICARE din 23 ianuarie 2020referitoare la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 23 ianuarie 2020    În cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 iunie 2019, se fac următoarele rectificări:– la art. 3 alin. (4), în loc de: „... și incluși în decizia prevăzută la art. 4 alin. (6).“ se va citi: „... și incluși în decizia prevăzută la art. 6 alin. (4).“;– la art. 6 alin. (7), în loc de: „Decizia prevăzută la alin. (6)...“ se va citi: „Decizia prevăzută la alin. (4)...“;– la art. 6 alin. (8), în loc de: „Împotriva deciziei prevăzute la alin. (6)...“ se va citi: „Împotriva deciziei prevăzute la alin. (4)...“;– la art. 7 alin. (3), în loc de: „...prevăzute de art. 2 alin. (4).“ se va citi: „... prevăzute de art. 2 alin. (3).“;– la art. 11 alin. (2), în loc de: „... instrumentate în ultimii 5 ani.“ se va citi: „... instrumentate în ultimii 3 ani.“;– în anexa nr. 1, în loc de: „Președintele Comisiei de agregare“ se va citi: „Președintele Comisiei de agreare“.----