ORDIN nr. 3.019 din 10 ianuarie 2020pentru constituirea grupului de lucru privind elaborarea Normelor metodologice de aplicare a art. III din Legea nr. 221/2019 de modificare și completare a Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 23 ianuarie 2020  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1, art. 94 alin. (2) lit. a) și h) și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,*) Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării.ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă constituirea grupului de lucru privind elaborarea Normelor metodologice de aplicare a art. III din Legea nr. 221/2019 de modificare și completare a Legii educației naționale nr. 1/2011 - Grup de lucru anti-bullying, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Membrii grupului de lucru contribuie, conform domeniilor de competență, la elaborarea proiectului de act normativ.(2) Proiectul de act normativ elaborat de grupul de lucru se supune dezbaterii publice și, ulterior, aprobării ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 3Membrii grupului de lucru duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 10 ianuarie 2020.Nr. 3.019.  +  ANEXĂ
  GRUP DE LUCRU ANTI-BULLYING
  Nr. crt.Numele, prenumeleInstituția
  1.Bătrîna Oana Roxana - directorȘcoala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara
  2.Visovan Loredana - profesor învățământ primarȘcoala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara
  3.Alin Grigore - președinteForumul Tinerilor din România
  4.Văduva Gratiela - sociologServiciul de Analiză și Prevenire a Criminalității din Poliția Capitalei
  5.Sintea Lucica - profesorAsociația Culturală Astra Dobrogeană
  6.Pânișoară Ion-Ovidiu - prof. dr.Departamentul de Formare a Profesorilor, Universitatea din București
  7.Constantin Marius - președinteGlobal Network for Democracy and Human Rights GNDHR Romania
  8.Șandor Veronica - profesorȘcoala Gimnazială Teleki DomoKos, județul Mureș
  9.Codreș Adina Mihaela - psiholog clinicianAutoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANDPDCA)
  10.Ciorba Mihai - directorȘcoala Gimnazială Gáspár András, Bihor
  11.Dr. Györbió Nóra Alice - prof. dr.Conferința Tinerilor Maghiari din România
  12.Csorba Mihály - prof. drd.Conferința Tinerilor Maghiari din România
  13.Păcurar Bianca - prof.Teach for Romania
  14.Vasile Valentina - prof. univ. dr.Institutul de Economie Națională - Academia Română
  15.Neacșu Dragoș Constantin - membruFederația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ (FSE)
  16.Rosz Andrei - președintele comitetului elevilorLiceul Teoretic Ioan Pascu, Codlea
  17.Simona Maria Stanescu - cercetător științific, dr.Institutul de Cercetare a Calității Vieții, INCE, Academia Română
  18.Gabriela Neagu - cercetător științific, dr.Institutul de Cercetare a Calității Vieții, INCE, Academia Română
  19.Cristina Tomescu - cercetător științific, dr.Institutul de Cercetare a Calității Vieții, INCE, Academia Română
  20.Dragoș Iliescu - conf. univ. dr.Colegiul Psihologilor din România
  21.Florinda Tinella Golu - conf. univ. dr. Colegiul Psihologilor din România
  22.Pop Andrei - deputatPSD Ialomița
  23.Popescu Diana - dr. în economieGrupul civic Părinții cer schimbare
  24.Pascu Eugenia - directorȘcoala Gimnazială Lascar Catargiu, Craiova
  25.Borbe Laura - specialist educaționalFundația Noi Orizonturi
  26.Câcău Leș Crina Violeta - profesor documentaristLiceul Tehnologic Anghel Saligny, Turț, județul Satu Mare
  27.Atanasiu Corina - președinteFederația Părinților și Aparținătorilor Legali din România
  28.Elemér Lemhényi - inspector pentru limba maghiarăISJ Brașov
  29.Sandru Ioana - profesor consilierCentrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE)
  30.Albert Nicoleta Larisa - psihologAsociația Proacta Edu
  31.Mincu Viorica - directorȘcoala Gimnazială Ion Ionescu - comuna Valea Călugărească, județul Prahova
  32.Rusu Marius - psihologOrganizația Salvați Copiii - România
  33.Vild Theodora - profesor metodistCasa Corpului Didactic - Ialomița
  34.Popescu MonicaItsy fm Bitsy
  35.Prof. dr. Maria-Magdalena Dorcioman - psihologColegiul Național Dinicu Golescu
  36.Horumba Mirela - psihologItsy fm Bitsy
  37.Gabriela Maalouf - psiholog drd.Itsy fm Bitsy
  38.Roman George - director de programeOrganizația Salvați Copiii - România
  39.Pop Silvia - prof.Școala N. Bălcescu Baia Mare
  40.Duminică Delia - conf. univ. dr.Universitatea din Pitești
  41.Pop Petronica - consilier școlarCJRAE Cluj
  42.Simona Mihaiu - lect. univ. dr.Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova
  43.Valeria Ecaterina Purcia - directorCJRAE Sibiu
  44.Iacoblev Liuba - membruAUTISM ROMANIA Asociația Părinților Copiilor cu Autism
  45.Șerban Georgeta - profesor învățământ primarȘcoala Gimnazială Tudor Arghezi - București
  46.Dorcioman Maria-Magdalena - prof. dr.Colegiul Național Dinicu Golescu
  47.Eugenia Pascu - prof. itinerantȘcoala Gimnazială Specială Sf. Mina, Craiova
  48.Ciff Simona - dr. științele educațieiAsociația Adventure Life
  49.Berindei Adriana 
  50.Talmazan Andreea - psihoterapeutAsociația Necuvinte
  51.Nicula Florentina Cristina - directorCJRAE Vâlcea
  52.Cozma Rodica - directorCJRAE Ilfov
  53.Anușcă-Popa Anca-Corina - directorȘcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu, Vaslui
  54.Iulian Cristache - președinteFederația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP - IP)
  55.Renate WeberAvocatul Poporului
  56.Anca Denisa-Petrache - directorMinisterul Educației și Cercetării
  57.Corina Ceamă - inspector generalMinisterul Educației și Cercetării
  58.Irina Horga - cercetător științificInstitutul de Științe ale Educației
  59.Livia Nichitescu - inspectorMinisterul Educației și Cercetării
  60.Livia Neculai - inspectorMinisterul Educației și Cercetării
  61.Cristina Marin - inspectorMinisterul Educației și Cercetării
  62.Eugen Stoica - inspector generalMinisterul Educației și Cercetării
  63.Sorin Giurumescu - inspector generalMinisterul Educației și Cercetării
  -----