DECIZIE nr. 3 din 23 ianuarie 2020privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 23 ianuarie 2020    În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată, și ale art. 83 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,președintele Senatului d e c i d e:  +  ARTICOL UNICSe convoacă Senatul în prima sesiune ordinară a anului 2020, în ziua de luni, 3 februarie 2020, ora 16,00.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
    București, 23 ianuarie 2020.Nr. 3.-----