ORDIN nr. 9 din 10 ianuarie 2020pentru modificarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 103/2002
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 17 ianuarie 2020    Având în vedere Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și operațiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 400.830 din 28.11.2019,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucțiunile tehnice privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 103/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 22 iulie 2002, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatul 1 va avea următorul cuprins: Titularii de licență au obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în format letric și pe suport magnetic, actele juridice, documentele, datele și informațiile necesare în vederea elaborării și completării Cărții miniere, de a efectua măsurătorile topografice necesare pentru executarea hărților și a planurilor de situație și actualizarea periodică a acestora cu lucrările executate, conform regulamentului de topografie minieră și altor acte normative în vigoare, elaborate de personal atestat în acest domeniu, conform prevederilor legale2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Actele, documentele și datele prevăzute în anexă vor fi transmise Agenției Naționale pentru Resurse Minerale după cum urmează: a) înscrisurile, în format letric și pe suport magnetic (digitizate), câte un exemplar din fiecare piesă; b) datele, în format letric și pe suport magnetic (digitizate) (Word, Access și Excel).  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Nicolae Turdean
    București, 10 ianuarie 2020.Nr. 9. ----