HOTĂRÂRE nr. 16 din 16 ianuarie 2020privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al județului Dâmbovița
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 17 ianuarie 2020  Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 397 lit. a), ale art. 517 alin. (1) lit. d) și alin. (3), ale art. 524 alin. (1) și ale art. 533 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Prin prezenta hotărâre se constată încetarea de drept, la data de 14 ianuarie 2020, a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al județului Dâmbovița, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.(2) Domnul Jîjîie Antonel predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data publicării hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 16.----