ORDIN nr. 103 din 20 mai 2002pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 22 iulie 2002  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,având în vedere:● prevederile Legii minelor nr. 61/1998, cu modificările și completările ulterioare;● prevederile art. 54 din Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile tehnice privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Titularii actelor de administrare sau de concesiune au obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Resurse Minerale actele juridice, documentele, datele și informațiile necesare în vederea elaborării și completării Cărții miniere, de a efectua la zi măsurătorile topogeodezice necesare și de a completa hartile și planurile de situație cu lucrările executate pe parcursul derulării activităților miniere.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale pentru
  Resurse Minerale,
  Maria Iuliana Stratulat
   +  AnexăINSTRUCȚIUNI TEHNICEprivind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere