ORDIN nr. M.234 din 19 decembrie 2019pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020  Pentru aplicarea prevederilor art. 56 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (2), după litera d^6) se introduce o nouă literă, litera d^7), cu următorul cuprins: d^7) Emblema de Onoare a Auditului Intern;2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Departamentului pentru armamente, Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Direcției generale de informații a apărării, Direcției generale management resurse umane, Direcției generale financiar-contabile, Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor, Direcției informare și relații publice, Corpului de control și inspecție, Direcției generale juridice, Direcției audit intern, Direcției domenii și infrastructuri, Direcției medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale sau scutul heraldic al categoriei de forțe ale armatei ori al comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuța superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuță este atașat dispozitivul de prindere compus din două inele.3. La articolul 11 alineatul (5), după litera b^6) se introduce o nouă literă, litera b^7), cu următorul cuprins: b^7) EMBLEMA DE ONOARE A AUDITULUI INTERN;4. La articolul 11 alineatul (6), după litera c^6) se introduce o nouă literă, litera c^7), cu următorul cuprins:c^7) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm de culoare gri, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Auditului Intern;5. După articolul 18^6 se introduce un nou articol, articolul 18^7, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^7Emblema de Onoare a Auditului Intern se conferă prin ordin de către șeful Direcției audit intern a Ministerului Apărării Naționale din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale șefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor sau pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităților specifice ale Direcției audit intern, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate.6. După anexa nr. 4^6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4^7, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Ionel Nicolae Ciucă
  București, 19 decembrie 2019.Nr. M.234.  +  ANEXĂ*)(Anexa nr. 4^7 la Ordinul nr. M.102/2012)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  EMBLEMA DE ONOARE A AUDITULUI INTERN
  -----