ORDIN nr. 4 din 8 ianuarie 2020privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 14 ianuarie 2020  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic și relații externe aprobat cu nr. 52 din data de 8 ianuarie 2020;– dispozițiile art. 2 lit. e) și h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) și art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  ARTICOL UNICSe dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  București, 8 ianuarie 2020.Nr. 4.  +  ANEXĂ
  LISTA
  unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2019
  * Verificarea îndeplinirii graficului nu presupune costuri suplimentare din partea unității sanitare cu paturi. (la 30-01-2020, Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 4 din 8 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )