ORDIN nr. 3.214 din 10 decembrie 2019pentru acreditarea Muzeului Județean de Artă "Centrul Artistic Baia Mare" din Baia Mare, județul Maramureș
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 14 ianuarie 2020  În baza Hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 8.691 din 26.11.2019,în conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007,în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acreditează Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare“, cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Marcu,
  secretar general
  București, 10 decembrie 2019.Nr. 3.214.----