ORDIN nr. 4 din 9 ianuarie 2020pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Dragalina IV din județul Călărași
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 304.686/2020 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Dragalina IV din județul Călărași, în proprietatea acestei organizații, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigații, prevăzută în anexa la prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparținând acestei entități.  +  Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate de către organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 29^3 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 9 ianuarie 2020.Nr. 4.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea
  Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă
  pentru irigații Dragalina IV, județul Călărași
  Nr. crt.Codul de clasificare și nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresaValoarea de inventar - lei -
  11.1.3/INVPPS-6500929-20169/INVPPS-6500931-2016Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Dragalina IV Sediul: comuna Dragalina Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare la nr. 163 din 30.05.2006 CIF 18772933Stația SRPP IVClădire stație de pompare, Suprafață construită = 20 mp Suprafață desfășurată = 20 mp Regim de înălțime - parterUAT Dragalina, județul Călărași8.252
  2Teren stație SRPP IVTeren aferent stației SRPP IV - 6.000 mpUAT Dragalina, județul Călărași1.330
  -----