DECIZIE nr. 20 din 13 ianuarie 2020privind eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu-Florin Mănăilă din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Având în vedere cererea domnului Ovidiu-Florin Mănăilă, formulată prin Adresa nr. A FHD 12.588 din 23 decembrie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.231 din 24 decembrie 2019 și la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/22.613/A.T. din 30 decembrie 2019,în temeiul art. 29 și art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, și al art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ovidiu-Florin Mănăilă se eliberează, la cerere, din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 13 ianuarie 2020.Nr. 20.-----