DECIZIE nr. 19 din 13 ianuarie 2020privind numirea domnului Raul-Cristian Petrescu în funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală București - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Având în vedere Adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. A-PRS 42 din 8 ianuarie 2020, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/74 din 8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, și al art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Raul-Cristian Petrescu se numește în funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală București - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 13 ianuarie 2020.Nr. 19.-----