DECIZIE nr. 15 din 13 ianuarie 2020pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Având în vedere Adresa Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților nr. 5/G.B. din 6 ianuarie 2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/80/A.T. din 6 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și al art. 19 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICPunctul 9 din anexa „Componența Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelorˮ la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:9. Gheorghe Muscalu - consilier ministru, Ministerul Justiției.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 13 ianuarie 2020.Nr. 15.----