DECIZIE nr. 14 din 13 ianuarie 2020privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ștefan Decă, inspector superior în cadrul OIPOCU - Serviciul implementare asistență tehnică, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Având în vedere Adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 10.278 din 6 ianuarie 2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/8/A.T. din 6 ianuarie 2020, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 367/2020,în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Ștefan Decă, inspector superior în cadrul OIPOCU - Serviciul implementare asistență tehnică, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 13 ianuarie 2020.Nr. 14.-----