DECIZIE nr. 13 din 13 ianuarie 2020privind numirea domnului Eugen Ioan Cozma în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Având în vedere propunerea formulată de ministrului mediului, apelor și pădurilor prin Adresa înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/9 din 6 ianuarie 2020,în temeiul art. 29, art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și al art. 6 alin. (1) și (2) din Hotărârea nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Ioan Cozma se numește în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 13 ianuarie 2020.Nr. 13.----