DECIZIE nr. 11 din 13 ianuarie 2020privind eliberarea doamnei Gabriela Dorojan, la cerere, din funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Având în vedere Cererea doamnei Gabriela Dorojan, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/462/A.T. din 10 ianuarie 2020, în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela Dorojan se eliberează, la cerere, din funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 13 ianuarie 2020.Nr. 11.----