DECIZIE nr. 4 din 13 ianuarie 2020privind revocarea domnului Radu-Codruț Ștefănescu din funcția de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Având în vedere propunerea ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, formulată prin Adresa nr. 1.677 din 8 ianuarie 2020, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/71 din 8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 și art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și al art. 3 alin. (9^1) și (10) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Codruț Ștefănescu se revocă din funcția de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 13 ianuarie 2020.Nr. 4.----