ORDIN nr. 12 din 20 decembrie 2019privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020    Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) și ale art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 și 896 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 și 897 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu situațiile financiare FINREP la nivel individual, respectiv raportările periodice, întocmite pentru data de raportare 30 iunie 2020.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 20 decembrie 2019.Nr. 12.  +  Anexa nr. 1ANEXĂprivind modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilorfinanciare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportarefinanciară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială,aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017  +  Anexa nr. 2ANEXĂprivind modificările și completările Normelor metodologice privind întocmirea raportărilorperiodice cuprinzând informații statistice de natură financiar - contabilă, aplicabilesucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, aprobate prinOrdinul Băncii Naționale a României nr. 10/2017