PROGRAME din 10 decembrie 2019sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2020
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 bis din 12 decembrie 2019    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.166 din 10 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1002 din 12 decembrie 2019.
    1. Programul "Promovarea sportului de performanță" denumit în continuare P1.a) Scopul programului:– valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei.b) Obiectivele programului:– promovarea imaginii României prin obținerea unor rezultate deosebite la competiții sportive internaționale oficiale, în următoarea ordine de priorități: ● Jocurile Olimpice/Paralimpice; ● Campionate mondiale și campionate europene la ramurile de sport cuprinse în programul jocurilor olimpice/paralimpice; ● Campionate mondiale și campionate europene la ramurile de sport neolimpice; ● Jocurile Olimpice de Tineret 2020; ● Campionate Balcanice;– dezvoltarea sistemului competițional național în funcție de tradiția, aria de cuprindere și nivelul valoric al fiecărei ramuri de sport;– optimizarea condițiilor de pregătire a loturilor naționale;– optimizarea activității de perfecționare a specialiștilor din domeniul sportului de performanță;– promovarea fair-play-ului și a toleranței în activitatea sportivă, stimularea măsurilor de prevenire și control al folosirii substanțelor și metodelor interzise. Programul P1 este destinat federațiilor sportive naționale care au ca atribuții dezvoltarea sportului de performanță și Comitetului Național Paralimpic.2. Programul "Sportul pentru toți", denumit în continuare P2.a) Scopul programului:– promovarea și dezvoltarea unui complex de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic într-un mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent, fără niciun fel de discriminare;– dezvoltarea personalității și integrarea în societate a persoanelor cu nevoi speciale prin subprogramul "Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale".b) Obiectivele programului:– creșterea gradului de participare a populației, de toate categoriile, la activitățile de practicare liberă a exercițiului fizic;– asigurarea condițiilor specifice pentru practicarea lege sistematică a exercițiului fizic de către persoanele cu nevoi speciale;– creșterea numărului persoanelor cu nevoi speciale care practică, în mod regulat, sportul, adecvat nevoilor specifice fiecărei categorii;– promovarea educației permanente în și prin sport. Programul P2 este destinat Federației Române Sportul pentru Toți.3. Programul "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive", denumit în continuare P3.a) Scopul programului:– asigurarea condițiilor optime de desfășurare a acțiunilor/activităților de pregătire și competiționale, cu prioritate pentru loturile naționale și olimpice.b) Obiectivele programului:– optimizarea și eficientizarea întreținerii și funcționării bazelor sportive;– dezvoltarea și modernizarea bazelor sportive la nivelul standardelor interne și, după caz, internaționale privind sportul de performanță;– dotarea bazelor sportive cu materiale și echipamente sportive conform cerințelor sportului de performanță. Programul P3 este destinat finanțării cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru bunurile imobile primite de către federațiile sportive naționale în folosință gratuită din domeniul public/privat al statului și/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a federației sportive naționale, respectiv pentru cheltuielile de investiții și reparații capitale pentru imobilele date în folosință gratuită din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului către federațiile sportive naționale.4. Programul național "Redescoperă Oina", denumit în continuare P4. Programul P4 este destinat Federației Române de Oină, în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. -----