HOTĂRÂRE nr. 7 din 6 ianuarie 2020pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Huși“, județul Vaslui
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 13 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Huși“, județul Vaslui, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 6 ianuarie 2020.Nr. 7.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Huși“, județul Vaslui
  Titular: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorBeneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Amplasament: județul VasluiFactori de risc:Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului „Cod de proiectare seismică“ P 100-1/2013.Finanțarea investiției:Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----