ORDIN nr. M.102 din 10 septembrie 2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2012  Pentru reglementarea unitară a sistemului de distincții militare și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 48 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Distincțiile militare sunt onorifice și simbolizează aprecierea faptelor deosebite săvârșite pe timpul îndeplinirii misiunilor militare sau în sprijinul acestora, în timp de pace, în situații de criză și război, precum și a rezultatelor meritorii obținute în procesul instruirii și al pregătirii profesionale.(2) Distincțiile militare sunt specifice Ministerului Apărării Naționale și reprezintă un stimulent moral, o apreciere a modului de îndeplinire a misiunilor ordonate, o recunoaștere a sprijinului acordat structurilor Armatei României pe timpul desfășurării acțiunilor militare.  +  Articolul 2Distincțiile militare cuprind embleme, insigne onorifice, plachete onorifice, denumiri onorifice și distincții de serviciu.  +  Articolul 3(1) Emblemele sunt de onoare și de merit.(2) Emblemele de onoare sunt următoarele:a) Emblema de Onoare a Armatei României;b) Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării; (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) b^1) Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale; (la 29-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) b^2) Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; (la 29-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) b^3) Emblema de Onoare a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului; (la 29-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) c) Emblema de Onoare a Informațiilor pentru Apărare;d) Emblema de Onoare a Resurselor Umane;d^1) Emblema de Onoare a Finanțelor Militare; (la 18-05-2016, Lit. d^1) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.63 din 16 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016. ) d^2) Emblema de Onoare a Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor; (la 14-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 ) d^3) Emblema de Onoare a Jurnalismului și Relațiilor Publice Militare; (la 14-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 ) d^4) Emblema de Onoare a Corpului de control și inspecție; (la 29-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) d^5) Emblema de Onoare a Justiției Militare; (la 29-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) d^6) Emblema de Onoare a Direcției domenii și infrastructuri; (la 29-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) d^7) Emblema de Onoare a Auditului Intern; (la 14-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.234 din 19 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) e) Emblema de Onoare a Medicinei Militare;e^1) Emblema de Onoare a Pensiilor Militare; (la 12-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) f) Emblema de Onoare a Forțelor Terestre;g) Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene;h) Emblema de Onoare a Forțelor Navale;h^1) Emblema de Onoare a Comandamentului Forțelor Întrunite; (la 29-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) i) Emblema de Onoare a Logisticii;j) Emblema de Onoare a Comunicațiilor și Informaticii;k) Emblema de Onoare a Prizonierului de Război.(3) Emblemele de merit sunt următoarele:a) Emblema de Merit În Serviciul Armatei României;b) Emblema de Merit În Slujba Păcii;c) Emblema de Merit Acțiuni Umanitare;d) Emblema de Merit Știința Militară;e) Emblema de Merit Rezerva Armatei României;f) Emblema de Merit Partener pentru Apărare.(4) Emblemele de merit cuprind 3 clase. Acestea sunt acordate, în ordine descrescătoare, astfel:a) clasa I;b) clasa a II-a;c) clasa a III-a.  +  Articolul 4Insignele onorifice sunt instituite de structurile militare cu prilejul aniversării sau comemorării unor evenimente cu semnificații deosebite pentru activitatea acestora, precum și al absolvirii instituțiilor de învățământ militar ori civil.  +  Articolul 5Plachetele onorifice sunt distincții aniversare, comemorative și de recompensare a rezultatelor deosebite obținute într-un domeniu de activitate, respectiv a sprijinului acordat în ridicarea prestigiului Armatei României și în promovarea imaginii instituției militare.  +  Articolul 6Denumirile onorifice, avizate de Comisia de heraldică și denumiri a Ministerului Apărării Naționale, reprezintă distincții care se conferă structurilor militare și promoțiilor de studenți.  +  Articolul 7Distincțiile de serviciu se conferă personalului Armatei României ca recunoaștere a meritelor și realizărilor individuale obținute în promovarea imaginii instituției militare, pe plan național sau internațional, precum și în procesul de instrucție și învățământ.  +  Articolul 8Pentru crearea simbolurilor reprezentate în distincțiile militare se utilizează culorile consacrate în heraldica României.  +  Capitolul II Emblemele de onoare  +  Secţiunea 1 Descrierea emblemelor de onoare  +  Articolul 9Emblemele de onoare se prezintă sub forma unor piese circulare, cu diametrul de 45 mm, fiind confecționate din tombac auriu.  +  Articolul 10(1) Pe aversul Emblemei de Onoare a Armatei României, cu însemn de pace, este reprezentat însemnul heraldic al Armatei României, așezat pe scut, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună deschisă, lată de 10 mm, de lauri pe partea dreaptă și de frunze de stejar pe partea stângă. În deschiderea cununii este dispus central un coif, iar în partea inferioară a cununii, pe o bandă de culoare auriu, este înscris "PRO PATRIA SEMPER", cu litere negre. De coif este atașat dispozitivul de prindere alcătuit din două inele.(2) Pe aversul Emblemei de Onoare a Armatei României, cu însemn de război, este reprezentat însemnul heraldic al Armatei României, așezat pe scut, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună cu lauri, deschisă și lată de 10 mm. În deschiderea cununii este dispus central un coif, iar în partea inferioară a cununii, pe o bandă de culoare auriu, este înscris "PRO PATRIA SEMPER", cu litere negre, iar sub bandă sunt reprezentate două spade încrucișate. De coif este atașat dispozitivul de prindere alcătuit din două inele.(3) Pe reversul Emblemei de Onoare a Armatei României, cu însemn de pace sau de război, este înscris cu litere înalte de 3 mm, pe două rânduri, EMBLEMA DE ONOARE A ARMATEI ROMÂNIEI.(4) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat de culoare albastră, cu o bandă de 5 mm, de culoare galbenă, dispusă central.(5) Panglica are pe partea din spate un sistem de prindere.  +  Articolul 11(1) Pe aversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentat însemnul heraldic al Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuța superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul ”ONOARE”. De plăcuță este atașat dispozitivul de prindere compus din două inele. (la 12-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) (2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Departamentului pentru armamente, Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Direcției generale de informații a apărării, Direcției generale management resurse umane, Direcției generale financiar-contabile, Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor, Direcției informare și relații publice, Corpului de control și inspecție, Direcției generale juridice, Direcției audit intern, Direcției domenii și infrastructuri, Direcției medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale sau scutul heraldic al categoriei de forțe ale armatei ori al comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuța superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul ”ONOARE”. De plăcuță este atașat dispozitivul de prindere compus din două inele. (la 14-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.234 din 19 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) (3) Pe aversul Emblemei de Onoare a Prizonierului de Război este reprezentat un scut heraldic elvețian înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. Pe scut sunt redate central: un portic rupt de care sunt atașate în laterale două lanțuri cu cătușele desfăcute, iar sub acesta, două buzdugane orientate cu bulbul de lovire în sus. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuța superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul "ONOARE". De plăcuță este atașat dispozitivul de prindere compus din două inele.(4) Pe reversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentată aceeași cunună de lauri. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Cuvântul ”ONOARE” este scris și pe reversul plăcuței superioare, în relief, cu același tip de caractere. Pe reversul emblemei, central, este scrisă, în relief, cu majuscule, cu litere înalte de 3 mm, denumirea specifică: EMBLEMA DE ONOARE A STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII. (la 12-02-2018, Alineatul (4) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) (5) Pe reversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-k) este reprezentată aceeași cunună de lauri, cu o cruce în deschiderea acesteia. Cuvântul "ONOARE" este scris și pe reversul plăcuței superioare, în relief, cu același tip de caractere. Pe reversul emblemelor, central, sunt scrise în relief cu majuscule, cu litere înalte de 3 mm, următoarele denumiri specifice:a) EMBLEMA DE ONOARE A INFORMATIILOR PENTRU APARARE;a^1) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU POLITICA DE APĂRARE, PLANIFICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE; (la 29-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) a^2) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE; (la 29-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) a^3) EMBLEMA DE ONOARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL ȘI CALITATEA VIEȚII PERSONALULUI; (la 29-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) b) EMBLEMA DE ONOARE A RESURSELOR UMANE;b^1) EMBLEMA DE ONOARE A FINANȚELOR MILITARE; (la 18-05-2016, Lit. b^1) a alin. (5) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. M.63 din 16 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016. ) b^2) EMBLEMA DE ONOARE A DIRECȚIEI DE PREVENIRE ȘI INVESTIGARE A CORUPȚIEI ȘI FRAUDELOR; (la 14-11-2018, Alineatul (5) din Articolul 11 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 ) b^3) EMBLEMA DE ONOARE A JURNALISMULUI ȘI RELAȚIILOR PUBLICE MILITARE; (la 14-11-2018, Alineatul (5) din Articolul 11 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 ) b^4) EMBLEMA DE ONOARE A CORPULUI DE CONTROL ȘI INSPECȚIE; (la 29-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) b^5) EMBLEMA DE ONOARE A JUSTIȚIEI MILITARE; (la 29-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) b^6) EMBLEMA DE ONOARE A DIRECȚIEI DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI; (la 29-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) b^7) EMBLEMA DE ONOARE A AUDITULUI INTERN; (la 14-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.234 din 19 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) c) EMBLEMA DE ONOARE A MEDICINEI MILITARE;c^1) EMBLEMA DE ONOARE A PENSIILOR MILITARE; (la 12-02-2018, Alineatul (5) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) d) EMBLEMA DE ONOARE A FORTELOR TERESTRE;e) EMBLEMA DE ONOARE A FORTELOR AERIENE;f) EMBLEMA DE ONOARE A FORTELOR NAVALE;f^1) EMBLEMA DE ONOARE A COMANDAMENTULUI FORȚELOR ÎNTRUNITE «GENERAL IOAN EMANOIL FLORESCU»; (la 29-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) g) EMBLEMA DE ONOARE A LOGISTICII;h) EMBLEMA DE ONOARE A COMUNICATIILOR SI INFORMATICII;i) PRIZONIER DE RAZBOI.(6) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat, astfel:a) de culoare roșie, cu o bandă de 5 mm, de culoare galbenă, dispusă central pentru Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării; (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) a^1) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm, de culoare roșie, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale; (la 29-05-2019, Alineatul (6) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) a^2) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare portocalie, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente; (la 29-05-2019, Alineatul (6) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) a^3) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare bleu, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului; (la 29-05-2019, Alineatul (6) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) b) de culoare roșie, cu două benzi de 5 mm, de culoare galbenă, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Informațiilor pentru Apărare;c) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare galbenă, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Resurselor Umane;c^1) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm de culoare albă, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Finanțelor Militare; (la 18-05-2016, Lit. c^1) a alin. (6) al art. 11 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.63 din 16 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016. ) c^2) de culoare albastru, cu două benzi de 5 mm de culoare albă, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor; (la 14-11-2018, Alineatul (6) din Articolul 11 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 ) c^3) de culoare albastru deschis, cu două benzi de 5 mm de culoare galbenă, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Jurnalismului și Relațiilor Publice Militare; (la 14-11-2018, Alineatul (6) din Articolul 11 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 ) c^4) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm de culoare roșie, dispuse central, cu bandă bleu de 5 mm între ele, pentru Emblema de onoare a Corpului de control și inspecție; (la 29-05-2019, Alineatul (6) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) c^5) de culoare albastru închis, cu două benzi de 5 mm de culoare aurie, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Justiției Militare; (la 29-05-2019, Alineatul (6) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) c^6) de culoare verde, cu două benzi de 5 mm de culoare galbenă, dispuse central, cu bandă neagră de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Direcției domenii și infrastructuri; (la 29-05-2019, Alineatul (6) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) c^7) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm de culoare gri, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Auditului Intern; (la 14-01-2020, Alineatul (6) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.234 din 19 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 ) d) de culoare galbenă, cu două benzi de 5 mm de culoare grena, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Medicinei Militare;d^1) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm de culoare galben auriu, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Pensiilor Militare; (la 12-02-2018, Alineatul (6) din Articolul 11 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) e) de culoare roșie, cu două benzi de 5 mm, de culoare albastră, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Forțelor Terestre;f) de culoare bleu deschis, cu două benzi de 5 mm, de culoare roșie, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene;g) de culoare albastră, cu două benzi de 5 mm, de culoare albă, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Forțelor Navale;g^1) de culoare roșie, cu două benzi de 5 mm, una de culoare bleu și una de culoare albastră, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Comandamentului Forțelor Întrunite; (la 29-05-2019, Alineatul (6) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) h) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm, de culoare roșie, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Logisticii;i) de culoare roșie, cu două benzi de 5 mm, de culoare neagră, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Comunicațiilor și Informaticii;j) de culoare albastră, cu 3 benzi de 2 mm, de culoare galbenă, dispuse central, având spații de 5 mm între benzi, pentru Emblema de Onoare a Prizonierului de Război.(7) Panglica are pe partea din spate un sistem de prindere.  +  Articolul 12(1) Pentru Emblema de Onoare a Armatei României se instituie insigna miniatură, cu dimensiunile 20/20 mm, confecționată din aur de 14 K cu sistem de prindere pe partea din spate, care reproduce aversul emblemelor cu însemne de pace, respectiv însemne de război.(2) Insigna-simbol corespunzătoare Emblemei de Onoare a Armatei României se prezintă sub forma unor panglici dreptunghiulare din rips, aplicate pe suport metalic, lungi de 20 mm, late de 10 mm și are aceleași culori ca panglicile, iar pe spate are un sistem de prindere. Insigna-simbol, cu însemn de război, are reprezentate, pe bara de culoare galbenă, două spade încrucișate.  +  Articolul 13Insignele-simbol corespunzătoare emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b)-k) se prezintă sub forma unor panglici dreptunghiulare din rips, aplicate pe suport metalic, lungi de 20 mm, late de 10 mm și au aceleași culori ca panglicile, iar pe partea din spate au un sistem de prindere.  +  Articolul 14Modelele grafice ale emblemelor de onoare, panglicilor, insignelor-simbol și insignei miniatură corespunzătoare sunt prezentate în anexele nr. 1-11.  +  Secţiunea a 2-a Conferirea emblemelor de onoare  +  Articolul 15(1) Emblema de Onoare a Armatei României reprezintă cea mai înaltă distincție onorifică din sistemul de distincții militare.(2) Emblema de Onoare a Armatei României se conferă prin ordin de către ministrul apărării naționale, din proprie considerație sau la propunerea secretarilor de stat, a șefului Statului Major al Apărării ori a șefilor celorlalte structuri centrale ale Ministerului Apărării Naționale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru fapte deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului Armatei României, astfel: (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) a) personalului militar, personalului civil și/sau structurilor din Ministerul Apărării Naționale, rezerviștilor, veteranilor de război, precum și persoanelor fizice/juridice și instituțiilor române din afara Ministerului Apărării Naționale; (la 18-05-2016, Lit. a) a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. M.63 din 16 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016. ) b) militarilor, persoanelor fizice/juridice și instituțiilor din străinătate. (la 18-05-2016, Lit. b) a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. M.63 din 16 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016. )  +  Articolul 16(1) Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către șeful Statului Major al Apărării, pentru fapte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii misiunilor, pentru rezultate meritorii obținute în procesul instruirii sau servicii deosebite aduse structurilor militare, astfel:a) personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale, structurilor din compunerea și subordinea Statului Major al Apărării, rezerviștilor, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate.(2) Propunerile pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării se înaintează șefului Statului Major al Apărării de către:a) șefii statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei și comandanții comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării, la propunerile ierarhice ale șefilor/comandanților structurilor subordonate acestora;b) șeful Direcției calitatea vieții personalului, la solicitarea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau ale veteranilor de război;c) comandanții structurilor aflate în misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau de către comandanții structurilor care au organizat și conduc misiunile și operațiile respective, cu avizul șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei ori al comandanților comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării;d) directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secției asistență religioasă din Statul Major al Apărării, pentru preoții militari.(3) Personalul militar și civil încadrat la categoriile de forțe ale armatei și comandamentele subordonate Statului Major al Apărării nu poate fi propus pentru conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării dacă nu deține emblema de onoare a categoriei de forțe ale armatei/comandamentului subordonat Statului Major al Apărării din care face parte. (la 29-05-2019, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 16^1Emblema de Onoare a Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din proprie considerație sau la propunerile șefilor structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale șefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale sau la solicitarea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotamentul dovedit în sprijinul structurilor de politică de apărare, planificare și relații internaționale, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 29-05-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 16^2Emblema de Onoare a Departamentului pentru armamente se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru armamente, din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale șefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităților privind înzestrarea, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 29-05-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 16^3Emblema de Onoare a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului se conferă prin ordin de către secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor aflate în subordine/coordonare, astfel:a) personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale, structurilor aflate în subordinea/coordonarea Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, personalului militar în rezervă și în retragere, precum și altor structuri și persoane fizice sau juridice române;b) militarilor și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 29-05-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 17Emblema de Onoare a Informațiilor pentru Apărare se conferă prin ordin de către directorul general al Direcției generale de informații a apărării, din proprie considerație ori la propunerile înaintate ierarhic ale șefilor/comandanților structurilor subordonate, pentru fapte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii misiunilor, pentru rezultate meritorii în procesul instruirii sau pentru servicii deosebite aduse structurilor militare, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, rezerviștilor, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor străini, structurilor militare, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate.  +  Articolul 18Emblema de Onoare a Resurselor Umane se conferă prin ordin de către șeful Direcției generală management resurse umane din proprie considerație sau la propunerea înaintată ierarhic a șefului Direcției personal și mobilizare, pentru structurile militare din subordinea Statului Major al Apărării, a șefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotament dovedit în sprijinul structurilor de resurse umane, astfel: (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) (la 12-02-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, structurilor de resurse umane, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate.  +  Articolul 18^1Emblema de Onoare a Finanțelor Militare se conferă prin ordin de către șeful Direcției generale financiar-contabile din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale șefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotament dovedit în sprijinul structurilor financiar-contabile, astfel: (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) (la 12-02-2018, sintagma: Direcției financiar-contabile a fost înlocuită de Litera c), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 18-05-2016, Art. 18^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. M.63 din 16 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016. )  +  Articolul 18^2Emblema de Onoare a Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor se conferă prin ordin de către șeful Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor, din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale șefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotament dovedit în sprijinul activităților de prevenire, investigare și cercetare a faptelor de corupție, precum și pentru participarea activă la reducerea fraudelor săvârșite de personalul Ministerului Apărării Naționale, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, structurilor cu obiect de activitate similar, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 14-11-2018, Secțiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 )  +  Articolul 18^3Emblema de Onoare a Jurnalismului și Relațiilor Publice Militare se conferă prin ordin de către șeful Direcției informare și relații publice, din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale șefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotament dovedit în sprijinul structurilor de informare și relații publice, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 14-11-2018, Secțiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 )  +  Articolul 18^4Emblema de Onoare a Corpului de control și inspecție se conferă prin ordin de către șeful Corpului de control și inspecție, din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor din compunerea/subordinea acestuia, ale șefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităților de inspecție și control, securitate și sănătate în muncă și protecția mediului, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 29-05-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 18^5Emblema de Onoare a Justiției Militare se conferă prin ordin de către șeful Direcției generale juridice, din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale șefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităților juridice, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 29-05-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 18^6Emblema de Onoare a Direcției domenii și infrastructuri se conferă prin ordin de către șeful Direcției domenii și infrastructuri, din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor din subordinea Statului Major al Apărării, ale șefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităților specifice ale Direcției domenii și infrastructuri, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 29-05-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 18^7Emblema de Onoare a Auditului Intern se conferă prin ordin de către șeful Direcției audit intern a Ministerului Apărării Naționale din proprie considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale șefilor structurilor centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor sau pentru devotamentul dovedit în sprijinul activităților specifice ale Direcției audit intern, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 14-01-2020, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.234 din 19 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )  +  Articolul 19Emblema de Onoare a Medicinei Militare se conferă prin ordin de către șeful Direcției medicale din proprie considerație sau la propunerea înaintată ierarhic a comandanților/șefilor structurilor militare și Direcției calitatea vieții personalului, la solicitarea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor și pentru devotament dovedit în sprijinul structurilor medicale militare, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, structurilor medico-militare, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate.  +  Articolul 19^1Emblema de Onoare a Pensiilor Militare se conferă prin ordin de către directorul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, din propria considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale șefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale sau la solicitarea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor sau pentru rezultate meritorii în procesul instruirii ori pentru servicii deosebite aduse structurilor de pensii militare, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate. (la 12-02-2018, Secțiunea a 2-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 )  +  Articolul 20(1) Emblemele de onoare ale categoriilor de forțe ale armatei și ale comandamentelor subordonate Statului Major al Apărării se conferă prin ordin de către comandanții/șefii acestora din proprie considerație sau la propunerea comandanților/șefilor structurilor subordonate, precum și la solicitarea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, transmisă de către Direcția calitatea vieții personalului, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor, obținerea de rezultate meritorii în procesul instruirii, devotamentul și serviciile deosebite aduse structurilor militare, astfel: (la 29-05-2019, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare din subordine;b) rezerviștilor proprii fiecărei categorii de forțe, militarilor în retragere și veteranilor de război, personalului structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, precum și celui aparținând altor categorii de forțe ale armatei ori comandamente subordonate Statului Major al Apărării, persoanelor fizice și persoanelor juridice române; (la 29-05-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) c) militarilor, structurilor militare și altor persoane fizice sau juridice din străinătate.(2) Propunerile pentru acordarea emblemelor de onoare prevăzute la alin. (1) se înaintează ierarhic. (la 29-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 21Emblema de Onoare a Prizonierului de Război se conferă prin ordin de către șeful Statului Major al Apărării din proprie considerație sau la propunerea șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei ori comandanților comandamentelor de armă, precum și la solicitarea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau veteranilor de război, transmisă de către Direcția calitatea vieții personalului, personalului militar și personalului civil care a trecut printr-o perioadă de prizonierat ori a fost reținut ca ostatic și a manifestat loialitate față de Armata României și față de armatele aliaților. (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 )  +  Capitolul III Emblemele de merit  +  Secţiunea 1 Descrierea emblemelor de merit  +  Articolul 22(1) Emblemele de merit se prezintă sub forma unor piese circulare cu diametrul de 45 mm.(2) Emblemele de merit sunt confecționate din tombac auriu, argintiu sau de culoarea bronzului, corespunzător claselor I, a II-a și a III-a.(3) Clasele emblemelor de merit se inscripționează cu cifre romane.  +  Articolul 23(1) Emblema de Merit În Serviciul Armatei României are reprezentat pe avers un scut heraldic antic înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri închisă, lată de 10 mm, pe care este dispus, central deasupra scutului, un coif de armură medievală. Pe scut sunt redate în planul superior două făclii, central o spadă cu vârful orientat spre baza scutului, încrucișată în partea de jos a lamei cu două buzdugane orientate cu bulbul de lovire în sus. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit. De cununa de lauri este atașat dispozitivul de prindere alcătuit din două inele.(2) Pe revers sunt reprezentate cununa de lauri, coiful medieval și profilul scutului. Pe reversul scutului este scris pe 3 rânduri, cu majuscule, în relief, cu litere înalte de 3 mm, IN SERVICIUL ARMATEI ROMANIEI. În partea inferioară a scutului este reprezentată clasa emblemei de merit prin cifra romană.(3) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat de culoare portocaliu deschis cu 3 benzi de 2 mm, de culoare albastră în mijloc, și două de culoare neagră dispuse central, având spații de 5 mm între benzi. Pe partea din spate, panglica are un sistem de prindere.  +  Articolul 24(1) Emblema de Merit În Slujba Păcii are reprezentat pe avers un scut heraldic portughez înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri închisă, lată de 10 mm, pe care este dispus, central deasupra scutului, un coif de armură medievală. Pe scut este redat în plan central porumbelul păcii, încadrat de două ramuri de măslin, dispus deasupra a două buzdugane încrucișate orientate cu bulbul de lovire în jos. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit. De cununa de lauri este atașat dispozitivul de prindere alcătuit din două inele.(2) Pe revers sunt reprezentate cununa de lauri, coiful medieval și profilul scutului. Pe reversul scutului este scris, pe un rând, cu majuscule, în relief, cu litere înalte de 3 mm IN SLUJBA PACII. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit.(3) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat de culoare albastru deschis cu 3 benzi de 2 mm, din care una de culoare neagră în mijloc și două de culoare verde deschis, dispuse central, având spații de 5 mm între benzi. Pe partea din spate, panglica are un sistem de prindere.  +  Articolul 25(1) Emblema de Merit Acțiuni Umanitare are reprezentat pe avers un scut heraldic portughez înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri închisă, lată de 10 mm, pe care este dispus, central deasupra scutului, un coif de armură medievală. Pe scut sunt redate în plan central un sceptru care se încrucișează, la o treime de la bază, cu două ramuri de măslin, dispus deasupra a două buzdugane încrucișate, orientate cu bulbul de lovire în sus. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit. De cununa de lauri este atașat dispozitivul de prindere alcătuit din două inele.(2) Pe revers sunt reprezentate cununa de lauri, coiful medieval și profilul scutului. Pe reversul scutului este scris pe două rânduri, cu majuscule, în relief, cu litere înalte de 3 mm, ACTIUNI UMANITARE. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit.(3) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat de culoare albastru deschis cu 3 benzi de 2 mm, din care una de culoare roșie în mijloc și două de culoare albă, dispuse central, având spații de 5 mm între benzi. Pe partea din spate, panglica are un sistem de prindere.  +  Articolul 26(1) Emblema de Merit Știința Militară are reprezentat pe avers un scut heraldic creat înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri închisă, lată de 10 mm, pe care este dispus, central deasupra scutului, un coif de armură medievală. Pe scut sunt reprezentate, în plan central, 3 făclii ale științei deasupra unei cărți deschise, dispusă deasupra a două buzdugane orientate cu bulbul de lovire în jos. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit. De cununa de lauri este atașat dispozitivul de prindere alcătuit din două inele.(2) Pe revers sunt reprezentate cununa de lauri, coiful medieval și profilul scutului. Pe reversul scutului este scris pe două rânduri, cu majuscule, în relief, cu litere înalte de 3 mm, STIINTA MILITARA. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit.(3) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat de culoare verde deschis cu 3 benzi de 2 mm, de culoare portocalie, dispuse central, având spații de 5 mm între benzi. Pe partea din spate, panglica are un sistem de prindere.  +  Articolul 27(1) Emblema de Merit Rezerva Armatei României are reprezentat pe avers un scut heraldic antic înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri închisă, lată de 10 mm, pe care este dispus, central deasupra scutului, un coif de armură medievală. Pe scut este reprezentată, în plan central, pasărea Phoenix, având în partea de jos un buzdugan. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit. De cununa de lauri este atașat dispozitivul de prindere alcătuit din două inele.(2) Pe revers sunt reprezentate cununa de lauri, coiful medieval și profilul scutului. Pe reversul scutului este scris pe două rânduri, cu majuscule, în relief, cu litere înalte de 3 mm. REZERVA ARMATEI ROMANIEI. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit.(3) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat de culoare albastru deschis cu 3 benzi de 2 mm, din care una de culoare roșie în mijloc și două de culoare verde dispuse central, având spații de 5 mm între benzi. Pe partea din spate, panglica are un sistem de prindere.  +  Articolul 28(1) Emblema de Merit Partener pentru Apărare are reprezentat pe avers un scut heraldic creat înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri închisă, lată de 10 mm, pe care este dispus, central deasupra scutului, un coif de armură medievală. Pe scut este reprezentată, în plan central, o acvilă bicefală având în gheara dreaptă un buzdugan și în cea stângă o ramură de măslin, ambele reprezentări orientate în sus pe o axă de 45 de grade. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit. De cununa de lauri este atașat dispozitivul de prindere alcătuit din două inele.(2) Pe revers sunt reprezentate cununa de lauri, coiful medieval și profilul scutului. Pe reversul scutului este scris pe 3 rânduri, cu majuscule, în relief, cu litere înalte de 3 mm, PARTENER PENTRU APARARE. În planul inferior se află cifra romană reprezentând clasa emblemei de merit.(3) Panglica, lată de 35 mm și cu înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat de culoare mov cu 3 benzi de 2 mm, de culoare roșie în mijloc și două de culoare albă, dispuse central, având spații de 5 mm între benzi. Pe partea din spate, panglica are un sistem de prindere.  +  Articolul 29(1) Insignele-simbol corespunzătoare emblemelor de merit se prezintă sub forma unor panglici dreptunghiulare din rips, aplicate pe suport metalic, lungi de 20 mm, late de 10 mm, și au aceleași culori ca panglicile, iar pe spate au un sistem de prindere.(2) Clasele corespunzătoare emblemelor de merit sunt reprezentate prin linii orizontale echidistante, de culoare roșie, cu lățimea de 1 mm.  +  Articolul 30Modelele grafice ale emblemelor de merit, ale panglicilor și ale insignelor-simbol corespunzătoare sunt prezentate în anexele nr. 12-17.  +  Secţiunea a 2-a Conferirea emblemelor de merit  +  Articolul 31(1) Emblemele de merit se conferă prin ordin, astfel:a) de către ministrul apărării naționale - emblemele de merit clasa I, din proprie considerație sau la propunerea secretarilor de stat, a șefului Statului Major al Apărării și a șefilor structurilor militare centrale ale Ministerului Apărării Naționale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, precum și la solicitarea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau veteranilor de război, transmisă de către Direcția calitatea vieții personalului. Insignele-simbol ale emblemelor de merit vor purta atașată litera "A"; (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) b) de către șeful Statului Major al Apărării - emblemele de merit clasa a II-a, din proprie considerație sau la propunerea șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei, șefului Direcției personal și mobilizare, pentru structurile militare din compunere și subordinea nemijlocită a Statului Major al Apărării, comandanților comandamentelor de armă, precum și la solicitarea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau veteranilor de război, transmisă de către Direcția calitatea vieții personalului. Insignele-simbol ale emblemelor de merit vor purta atașată litera "G"; (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) c) de către șefii structurilor militare centrale ale Ministerului Apărării Naționale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, mai puțin Statul Major al Apărării - emblemele de merit clasa a II-a, din proprie considerație sau la propunerea șefilor structurilor militare subordonate. Insignele-simbol ale emblemelor de merit vor purta atașată litera "C"; (la 12-02-2018, sintagma: Statul Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) d) de către șefii structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale și de către șefii statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei - emblemele de merit clasa a III-a, din proprie considerație sau la propunerea comandanților de mari unități și unități subordonate. Insignele-simbol ale emblemelor de merit vor purta atașată litera "F".(2) Pentru structurile militare și personalul militar și civil aflat în misiuni în afara teritoriului statului român, propunerile se înaintează, ierarhic, de către comandanții structurilor militare care organizează și conduc misiunile respective.(3) Propunerile pentru acordarea emblemelor de merit se înaintează ierarhic, iar în cazul preoților militari, acestea se înaintează prin directorul Statului Major al Apărării, cu avizul prealabil al Secției asistență religioasă din Statul Major al Apărării. (la 29-05-2019, Alineatul (3) din Articolul 31 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 32(1) Emblema de Merit În Serviciul Armatei României se conferă personalului militar și civil, precum și rezerviștilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea desfășurată în arma și specialitatea militară de care aparțin, astfel:a) la 10 ani de activitate, Emblema de Merit În Serviciul Armatei României, clasa a III-a;b) la 20 ani de activitate, Emblema de Merit În Serviciul Armatei României, clasa a II-a;c) la 30 ani de activitate, Emblema de Merit În Serviciul Armatei României, clasa I.(2) Emblema de Merit În Slujba Păcii se conferă personalului militar și civil, precum și rezerviștilor, pentru merite deosebite în teatrele de operații externe, în posturi din comandamentele NATO, ONU, UE și din reprezentanțele militare ale României. Clasa emblemei de merit este apreciată în funcție de importanța activității desfășurate.(3) Emblema de Merit Acțiuni Umanitare se conferă personalului militar și civil, precum și rezerviștilor pentru merite deosebite pe timpul participării la intervenții în situații de urgență în țară sau în străinătate. Clasa emblemei de merit este apreciată în funcție de importanța activității desfășurate.(4) Emblema de Merit Știința Militară se conferă astfel:a) emblema de merit clasa I, pentru elaborarea unor lucrări valoroase de cercetare și reglementare în domeniul apărării, cu importanță practic aplicativă/invenții și modele de utilitate înregistrate, care sunt utilizabile în Ministerul Apărării Naționale; (la 11-10-2018, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 32 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. M.177 din 3 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 11 octombrie 2018 ) b) emblema de merit clasa a II-a, ofițerilor șefi de promoție/pentru invenții și inovații omologate care pot fi aplicate în armată;c) emblema de merit clasa a III-a, maiștrilor militari și subofițerilor șefi de promoție/pentru elaborarea unor lucrări științifice deosebite.(5) Emblema de Merit Rezerva Armatei României se conferă rezerviștilor și rezerviștilor voluntari, la propunerea centrelor militare care dețin evidența acestora și a statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei și comandamentelor de armă, în ale căror unități se derulează contracte conform legii privind statutul rezerviștilor voluntari, și a președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere sau veteranilor de război, transmisă de către Direcția calitatea vieții personalului în ordinea claselor, astfel:a) emblema de merit clasa I, ofițerilor în rezervă și în retragere, cu grad de general, pentru merite deosebite în promovarea spiritului militar;b) emblema de merit clasa a II-a, ofițerilor în rezervă, cu gradul de până la colonel inclusiv, pentru activitatea meritorie ca rezervist în cadrul unităților armatei și pentru promovarea valorilor militare în orice împrejurare, precum și ofițerilor în retragere, cu gradul de până la colonel inclusiv, pentru promovarea valorilor militare în orice împrejurare;c) emblema de merit clasa a III-a, maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților în rezervă, pentru activitatea meritorie la activitățile de pregătire și promovare a valorilor militare, precum și maiștrilor militari și subofițerilor, în retragere, pentru promovarea valorilor militare în orice împrejurare.(6) Emblema de Merit Partener pentru Apărare se conferă cetățenilor și instituțiilor din țară și din străinătate, persoane fizice sau juridice, pentru contribuții deosebite în susținerea activităților armatei, asigurarea rezervelor de tehnică și materiale necesare structurilor militare și protejarea rezervei de personal a armatei. Clasa emblemei de merit se conferă în funcție de importanța activității desfășurate.  +  Capitolul IV Insignele, plachetele și denumirile onorifice  +  Secţiunea 1 Insignele onorifice  +  Articolul 33(1) Insignele onorifice de absolvire a instituțiilor de învățământ superior militar sau civil, a Colegiului Național de Apărare, a colegiilor/cursurilor postuniversitare, insignele de specialist de clasă pe domeniu funcțional, precum și cele ale categoriilor de forțe ale armatei sunt propuse de structurile militare cu atribuții în domeniu, analizate și aprobate de Comisia de heraldică și denumiri a Ministerului Apărării Naționale.(2) Dimensiunile insignelor onorifice și simbolurile din compunerea acestora sunt stabilite și se realizează potrivit prevederilor normelor metodologice privind realizarea, adoptarea și utilizarea obiectelor heraldice militare, precum și a denumirilor onorifice și simbolice.  +  Articolul 34Confecționarea insignelor onorifice se realizează, după aprobare, prin grija și din fondurile structurilor militare care le-au solicitat și se conferă cu prilejul evenimentelor pentru care au fost realizate, de către șefii structurilor militare în cauză.  +  Secţiunea a 2-a Plachetele onorifice  +  Articolul 35Plachetele onorifice sunt confecționate prin grija și din fondurile structurilor militare și se conferă de către șefii acestora, în scopul:a) aniversării sau comemorării unor evenimente specifice acestora și pentru a fi acordate personalităților participante direct la evenimente;b) recunoașterii meritelor persoanelor care s-au distins în concursuri profesionale, sportive și artistice;c) aprecierii activității atașaților apărării acreditați în România, personalului civil și militar străin care și-a desfășurat activitatea în diferite structuri militare românești sau a participat la diferite activități în sprijinul Armatei României;d) recompensării personalului militar și civil cu ocazia trecerii în rezervă sau în retragere, a pensionării sau a transferării la o altă instituție.  +  Articolul 36Dimensiunile plachetelor onorifice și simbolurile din compunerea acestora sunt propuse de structurile militare, analizate și aprobate de Comisia de heraldică și denumiri a Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 37Confecționarea plachetelor onorifice se realizează, după aprobare, prin grija și din fondurile structurilor militare.  +  Secţiunea a 3-a Denumirile onorifice  +  Articolul 38(1) Denumirile onorifice se conferă structurilor militare și promoțiilor de elevi, maiștri militari, subofițeri și ofițeri.(2) Propunerea, analizarea, aprobarea și înscrierea denumirilor onorifice în documente, publicații sau pe materiale de protocol se realizează potrivit prevederilor instrucțiunilor specifice domeniului heraldic militar.  +  Articolul 39Înscrierea denumirii onorifice în continuarea denumirii în clar a structurii militare în documente, publicații sau pe materiale de protocol este obligatorie.  +  Capitolul V Distincțiile de serviciu  +  Articolul 40(1) Distincțiile de serviciu sunt insigne-simbol de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 20 x 10 mm și sunt simboluri onorifice, prin acordarea cărora comandanții/șefii apreciază meritele și rezultatele deosebite ale subordonaților și evidențiază un eveniment sau o etapă a activității acestora.(2) Modelele insignelor-simbol sunt prezentate în anexa nr. 18.(3) Grupul de insigne-simbol se confecționează din metal ușor pentru portul la veston.  +  Articolul 41Distincțiile de serviciu se conferă pentru:a) depunerea jurământului militar;b) absolvirea unor forme de pregătire de către ofițeri, maiștri militari și subofițeri, gradați și soldați profesioniști;c) participarea la misiuni în străinătate;d) îndeplinirea de misiuni în reprezentanțe și în organisme militare internaționale, comandamente NATO sau UE, precum și în birourile atașaților apărării din cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate;e) participarea la exerciții militare multinaționale;f) deținerea unor titluri/funcții specifice de către personalul didactic și instructorii din instituțiile militare de învățământ;g) obținerea de rezultate foarte bune în procesul de instruire, activități culturale, științifice și sportive;h) deținerea unor titluri specifice de către personalul de cercetare-dezvoltare din instituțiile militare de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 42Distincția de serviciu pentru depunerea jurământului militar se conferă personalului care a depus jurământul militar, de către șeful structurii militare respective, la festivitatea prilejuită de acest eveniment.  +  Articolul 43(1) Distincția de serviciu pentru absolvirea unor forme de pregătire de către ofițeri, maiștri militari și subofițeri sunt conferite de către rectorii instituțiilor militare de învățământ superior sau comandanții unităților militare unde aceștia au efectuat studiile, după promovarea examenelor.(2) Distincția de serviciu pentru absolvirea unor forme de pregătire se conferă gradaților și soldaților profesioniști de către comandanții unităților militare în care au efectuat cursul, la terminarea acestuia.  +  Articolul 44(1) Distincția de serviciu pentru participarea la misiuni în străinătate este compusă din insigna PARTICIPANT LA MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE și insigna-simbol, ale căror modele sunt prezentate în anexa nr. 19.(2) Distincția de serviciu prevăzută la alin. (1) se conferă personalului militar și personalului civil prin ordin al ministrului apărării naționale, la propunerea comandanților/șefilor structurilor militare care au organizat și condus misiunile temporare.(3) Propunerile privind conferirea distincției de serviciu prevăzute la alin. (1) se înaintează ministrului apărării naționale prin Direcția generală management resurse umane sub forma unui tabel, al cărui model este prezentat în anexa nr. 20. (la 12-02-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) (4) În baza ordinului de conferire, Direcția generală management resurse umane completează și distribuie structurilor militare centrale ale Ministerului Apărării Naționale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale distincțiile de serviciu și documentele de atestare. (la 12-02-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) (5) Condițiile privind conferirea distincțiilor de serviciu pentru participarea la misiuni în străinătate personalului militar și personalului civil sunt:a) participarea efectivă la una dintre misiunile temporare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile consecutive sau 60 de zile neconsecutive;b) participarea, cel puțin o zi, la una sau mai multe misiuni, în folosul operațiilor militare din zona respectivă - echipaje care execută transportul trupelor și materialelor pe cale aeriană, navală sau terestră, specialiști care execută reparații la tehnică sau intervenții medicale.(6) Personalului militar și civil căruia i s-a conferit distincția de serviciu prevăzută la alin. (1) ca urmare a participării la o misiune, în cazul participării la alte misiuni, i se înmânează numai insigna-simbol corespunzătoare și documentul de atestare, insigna propriu-zisă primită rămânând valabilă.(7) Distincția de serviciu prevăzută la alin. (1) poate fi decernată, post-mortem, personalului militar și personalului civil care și-a pierdut viața în timpul sau ca rezultat al participării la misiune. În acest caz, aceasta se înmânează urmașilor celui decedat.(8) Distincția de serviciu prevăzută la alin. (1) nu se conferă personalului militar și personalului civil care pe timpul participării la misiune a comis abateri disciplinare sau fapte incompatibile cu calitatea de militar.(9) Distincția de serviciu prevăzută la alin. (1) se poate conferi și unor militari și civili aparținând altor state care au desfășurat acțiuni comune cu militarii români. În acest caz, distincția de serviciu se conferă prin ordin al ministrului apărării naționale, la propunerea comandanților/șefilor structurilor militare românești care au desfășurat acțiuni comune cu militarii străini.  +  Articolul 45Distincția de serviciu pentru îndeplinirea de misiuni în reprezentanțe și organisme militare internaționale, comandamente NATO sau UE, precum și în birourile atașaților apărării din cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate se înmânează personalului după încheierea acestor misiuni, prin grija structurilor militare care au emis ordinul de numire sau ordinul de detașare.  +  Articolul 46Distincția de serviciu pentru participarea la exerciții militare multinaționale se conferă personalului participant de către comandantul/șeful structurii militare care organizează acest tip de misiuni, după încheierea acestora.  +  Articolul 47(1) Distincția de serviciu pentru deținerea unor titluri/funcții specifice de către personalul didactic și instructorii din instituțiile militare de învățământ se conferă personalului de către comandanții acestor instituții, odată cu aducerea la cunoștință a acordării titlului/încadrării în funcție.(2) Distincția de serviciu pentru deținerea unor titluri specifice de către personalul de cercetare-dezvoltare este conferită de către comandanții instituțiilor militare de cercetare-dezvoltare, odată cu aducerea la cunoștință a acordării titlului.  +  Articolul 48(1) Distincțiile de serviciu pentru obținerea de rezultate foarte bune în procesul de instruire, activități culturale, științifice și sportive sunt conferite elevilor, studenților, personalului militar și civil pentru:a) premiul I, II și III în procesul de instruire;b) locul I, II și III la olimpiade;c) locul I, II și III la întrecerile sportive.(2) Distincția de serviciu prevăzută la alin. (1) se poate conferi și membrilor cercurilor/asociațiilor științifice, culturale, artistice, sportive și civice.(3) Confecționarea distincțiilor de serviciu prevăzute la alin. (1) se realizează, după aprobare, prin grija și din fondurile structurilor militare.  +  Articolul 49Pentru evidențierea altor merite sau realizări în procesul de instruire a subordonaților, comandanții/șefii structurilor militare pot propune instituirea de distincții de serviciu, ale căror modele grafice se transmit, ierarhic, Statului Major al Apărării, prin Direcția personal și mobilizare, pentru a fi aprobate de către ministrul apărării naționale. (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 50(1) Emblemele de onoare și de merit se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naționale a României, Zilei Armatei României, Zilei Rezervistului Militar, Zilei Veteranilor de Război, zilelor armelor sau specialităților militare, zilelor structurilor militare, precum și pe timpul activităților desfășurate în teatrele de operații de către oficialitățile civile și militare ale statului român. (la 29-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 50 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 ) (2) Propunerile de conferire a emblemelor de onoare și de merit se transmit decidenților, ierarhic, cu 60 de zile înainte de data prevăzută pentru acordare. În situații deosebite, propunerile de conferire se transmit imediat spre aprobare, alocându-se, în acest sens, resursele pentru confecționarea lor.(3) Pentru persoane, în propunere se menționează: gradul, numele și prenumele, cu inițiala tatălui, codul numeric personal, cetățenia, denumirea emblemei care se propune a fi conferită, precum și motivația propunerii.(4) Pentru structurile militare și persoanele juridice, în propunere se menționează: denumirea, țara, denumirea emblemei care se propune a fi conferită, precum și motivația propunerii.(5) Pe timp de război, propunerile pentru conferirea distincțiilor militare se fac lunar.(6) Insigna-simbol corespunzătoare Emblemei de Onoare a Armatei României nu se conferă structurilor/unităților militare.  +  Articolul 51Fondurile necesare confecționării distincțiilor militare sunt prevăzute în bugetul anual de către directorii de programe majore.  +  Articolul 52Numărul distincțiilor militare ce pot fi conferite de șeful Statului Major al Apărării se stabilește în funcție de fondurile avute la dispoziție și se comunică anual șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandanților comandamentelor de armă și Direcției calitatea vieții personalului, după aprobarea bugetului. (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 )  +  Articolul 53(1) Evidența emblemelor de onoare și de merit se ține astfel:a) pentru cele conferite de ministrul apărării naționale, de către Direcția generală management resurse umane și de către Direcția generală de informații a apărării pentru cele conferite la propunerea șefului acestei structuri; (la 12-02-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) b) pentru cele conferite de șeful Statului Major al Apărării, de către Direcția personal și mobilizare; (la 12-02-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Litera a), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) c) pentru cele conferite de șefii celorlalte structuri centrale, de către structurile cu atribuții pe linie de personal ale acestora;d) pentru cele conferite de directorul general al Direcției generale de informații a apărării, de către structura de management resurse umane a acestei direcții;e) pentru cele conferite de șefii statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei, de către structurile de personal ale acestora.(2) Evidența distincțiilor de serviciu se ține de către structura de personal din subordinea comandanților/șefilor care le-au acordat.(3) Modelul registrului de evidență a emblemelor de onoare și de merit este prezentat în anexa nr. 21.(4) Conferirea emblemelor de onoare, de merit și a distincțiilor de serviciu se consemnează în documentele de evidență ale cadrului militar de către structura care gestionează aceste documente.  +  Articolul 54(1) Atestatul reprezintă documentul oficial prin care se certifică conferirea emblemelor de onoare și de merit, respectiv a distincției de serviciu pentru participarea la misiuni în străinătate.(2) Atestatele pentru emblemele de onoare și de merit au imprimat pe suprafața lor însemnul heraldic al structurii emitente și au înscrise date privind: denumirea distincției, clasa acesteia, numărul și data ordinului de conferire, gradul, numele și prenumele, cu inițiala tatălui, ale persoanei propuse, precum și meritele pentru care se conferă. Pentru structurile militare și persoanele juridice se înscrie denumirea acestora.(3) Atestatul este validat prin semnătura și ștampila persoanei emitente.(4) Atestatul poartă două numere:a) numărul de ordine în cadrul ierarhiei distincției respective;b) numărul de înregistrare din evidență.(5) Modelul atestatului pentru emblemele de onoare și de merit este prezentat în anexa nr. 22.(6) Conferirea insignei Participant la Misiuni în Străinătate este atestată printr-un document al cărui model este prezentat în anexa nr. 23.(7) Atestatele se păstrează într-un etui de culoare albastră.  +  Articolul 55Lista cu emblemele de onoare și de merit conferite personalului, structurilor militare și persoanelor juridice se publică în Buletinul informativ al armatei, prin grija structurii militare emitente, cu excepția celor a căror evidență este ținută de Direcția generală de informații a apărării, pentru care lista este numerică.  +  Articolul 56(1) Distincțiile de serviciu se conferă prin ordin de zi pe unitate.(2) Actul oficial prin care se atestă conferirea distincțiilor de serviciu este certificatul, al cărui model este prezentat în anexa nr. 24.(3) Certificatul are înscrise date privind: denumirea distincției, numărul și data ordinului de zi pe unitate, gradul, numele și prenumele persoanei, cu inițiala tatălui, precum și motivația acordării.(4) Certificatul este validat prin semnătura și ștampila persoanei emitente.  +  Articolul 57(1) Emblemele de onoare și de merit se poartă la ținuta militară, în barete, așezate după decorații și semnele onorifice În Serviciul Patriei, potrivit prevederilor actelor normative specifice, în ordinea importanței lor.(2) Personalul militar și personalul civil distins cu distincții străine sau românești din afara sistemului militar poate purta aceste distincții, cu acordul ministrului apărării naționale, potrivit legislației naționale în domeniu.(3) Insignele-simbol corespunzătoare emblemelor de onoare și emblemelor de merit se poartă sub baretele decorațiilor și semnelor onorifice, în ordinea importanței și pe clase, urmate de distincțiile de serviciu, în ordinea obținerii, deasupra buzunarului de pe pieptul stâng, grupate în linii de câte 6.(4) Insignele-simbol aferente distincțiilor străine sau din afara sistemului militar se pun pe baretă, alături de distincțiile prevăzute în prezentul ordin, după distincțiile militare onorifice românești similare.(5) Personalul civil poartă însemnele distincțiilor militare la o ținută sobră și decentă.  +  Articolul 58Pentru indicarea eșalonului care a conferit emblemele de merit se folosesc literele-simbol prevăzute la art. 31, a căror înălțime este de 5 mm și care se aplică central pe insignele-simbol ale emblemelor de merit.  +  Articolul 59(1) Militarilor și civililor cărora li s-a conferit o distincție de serviciu, în cazul primirii unei noi distincții cu același tip de insignă-simbol, li se înmânează simbolul corespunzător pe care este aplicată cifra arabă corespunzătoare repetării distincției.(2) Înălțimea cifrelor este de 5 mm.(3) Cifrele se aplică central pe insignele-simbol ale distincțiilor de serviciu.  +  Articolul 60(1) Structurilor Armatei României li se pot conferi embleme de onoare în condițiile prevăzute la art. 15 -21. Emblemele de onoare se atașează drapelului de luptă al unității militare sau steagului de identificare, după caz, astfel:a) la un capăt al panglicii este atașată emblema de onoare, iar la celălalt este un canaf argintiu;b) panglica, cu lungimea de 2 metri, se îndoaie la jumătate și se prinde de hampă deasupra flamurii.(2) Panglica se confecționează prin grija structurilor cărora li s-au conferit embleme de onoare.  +  Articolul 61Propunerile președinților structurilor asociative ale veteranilor de război privind conferirea de distincții militare onorifice se transmit, prin intermediul comandanților centrelor militare zonale, Direcției calitatea vieții personalului care înaintează propuneri în acest sens.  +  Articolul 62(1) Retragerea emblemelor de onoare și de merit se face de persoana emitentă doar atunci când fapta pentru care a fost conferită distincția nu a fost reală.(2) Persoanele cărora li s-a retras emblema de onoare sau de merit sunt obligate să restituie atestatul și însemnul acesteia.  +  Articolul 63(1) Emblemele de onoare și de merit, precum și distincțiile de serviciu, mai puțin cele prevăzute la art. 33, se confecționează prin grija Comandamentului logistic întrunit.(2) Resursele financiare aferente confecționării distincțiilor militare se prevăd în bugetul Comandamentului logistic întrunit, ca utilizator de credite, prin grija directorilor de programe majore care vor prevedea fondurile necesare în proiectul de buget.(3) Comandamentul logistic întrunit confecționează, la propunerea structurilor militare care au dreptul de a le conferi, un stoc minim din fiecare emblemă de onoare și de merit, după alocarea fondurilor necesare în proiectul de buget.(4) Prin grija Comandamentului logistic întrunit se remite Muzeului Militar Național "Ferdinand I" și Secției tradiții militare câte un exemplar din fiecare emblemă de onoare și de merit.(5) Confecționarea și portul de distincții militare fără drept sunt interzise și se pedepsesc conform regulamentelor militare în vigoare.  +  Articolul 64Emblemele de onoare și de merit se păstrează în cutii din carton de culoare albastră sau galbenă, pe capacul cărora este imprimată denumirea emblemei.  +  Articolul 65(1) Cadrele militare în activitate pot primi retroactiv distincțiile militare conferite prin ordin în urma înaintării unui raport personal comandantului/șefului unității militare unde își desfășoară activitatea, în care vor fi specificate numărul ordinului de conferire și cel al atestatului.(2) Structurile de personal de la fiecare eșalon ierarhic vor gestiona activitatea de atribuire retroactivă a distincțiilor militare.(3) Rapoartele personale pentru primirea retroactivă a distincțiilor militare se înaintează pe cale ierarhică persoanelor care au competența de conferire, până la sfârșitul lunii august a fiecărui an.  +  Articolul 66Emblema de Onoare a Armatei României și Emblema Onoarea Armatei României, conferite înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt recunoscute în continuare.  +  Articolul 67Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 68(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 170/2003**) pentru aprobarea M.R.U.-1/5, acordarea și portul insignei "PARTICIPANT LA MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE"; Notă
  **) Ordinele nr. M.170/2003 și M.152/2006 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.
  b) Ordinul ministrului apărării nr. M. 152/2006**) pentru aprobarea "S.M.G./M.R.U. - 1.1, Instrucțiuni privind distincțiile militare onorifice din Armata României", cu modificările ulterioare; Notă
  **) Ordinele nr. M.170/2003 și M.152/2006 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.
  c) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 97/2010 privind instituirea Emblemei Onoarea Armatei României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 august 2010.

  Ministrul apărării naționale,
  Corneliu Dobrițoiu
  București, 10 septembrie 2012.Nr. M.102.  +  Anexa nr. 1
  EMBLEMA DE ONOARE A ARMATEI ROMÂNIEI
  - cu însemn de pace -

  EMBLEMA DE ONOARE A ARMATEI ROMÂNIEI
  - cu însemn de război -
   +  Anexa nr. 2
  EMBLEMA DE ONOARE
  a Statului Major al Apărării
  (la 12-02-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 2^1 (la 29-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Anexa nr. 2^2 (la 29-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Anexa nr. 2^3 (la 29-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Anexa nr. 3
  EMBLEMA DE ONOARE A INFORMAȚIILOR PENTRU APĂRARE
   +  Anexa nr. 4
  EMBLEMA DE ONOARE A RESURSELOR UMANE
   +  Anexa nr. 4^1
  EMBLEMA DE ONOARE A FINANȚELOR MILITARE
  (la 18-05-2016, Anexa 4^1 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. M.63 din 16 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016 și are conținutul anexei din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 4^2
  EMBLEMA DE ONOARE A DIRECȚIEI DE PREVENIRE ȘI INVESTIGARE A CORUPȚIEI ȘI FRAUDELOR

  AVERS

  REVERS

  Panglica

  Insigna-simbol
  (la 14-11-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 4^3
  EMBLEMA DE ONOARE A JURNALISMULUI ȘI RELAȚIILOR PUBLICE MILITARE

  AVERS

  REVERS

  Panglica

  Insigna-simbol
  (la 14-11-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.192 din 29 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 14 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 4^4 (la 29-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Anexa nr. 4^5 (la 29-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Anexa nr. 4^6 (la 29-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Anexa nr. 4^7
  EMBLEMA DE ONOARE A AUDITULUI INTERN
  (la 14-01-2020, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.234 din 19 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 14 ianuarie 2020 )
   +  Anexa nr. 5
  EMBLEMA DE ONOARE A MEDICINEI MILITARE
   +  Anexa nr. 5^1
  EMBLEMA DE ONOARE
  a Pensiilor Militare
  (la 12-02-2018, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 6
  EMBLEMA DE ONOARE A FORȚELOR TERESTRE
   +  Anexa nr. 7
  EMBLEMA DE ONOARE A FORȚELOR AERIENE
   +  Anexa nr. 8
  EMBLEMA DE ONOARE A FORȚELOR NAVALE
   +  Anexa nr. 8^1 (la 29-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. M.97 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 29 mai 2019 )  +  Anexa nr. 9
  EMBLEMA DE ONOARE A LOGISTICII
   +  Anexa nr. 10
  EMBLEMA DE ONOARE A COMUNICAȚIILOR ȘI INFORMATICII
   +  Anexa nr. 11
  EMBLEMA DE ONOARE A PRIZONIERULUI DE RĂZBOI
   +  Anexa nr. 12
  EMBLEMA DE MERIT ÎN SERVICIUL ARMATEI ROMÂNIEI
   +  Anexa nr. 13
  EMBLEMA DE MERIT ÎN SLUJBA PĂCII
   +  Anexa nr. 14
  EMBLEMA DE MERIT ACȚIUNI UMANITARE
   +  Anexa nr. 15
  EMBLEMA DE MERIT ȘTIINȚA MILITARĂ
   +  Anexa nr. 16
  EMBLEMA DE MERIT REZERVA ARMATEI ROMÂNIEI
   +  Anexa nr. 17
  EMBLEMA DE MERIT PARTENER PENTRU APĂRARE
   +  Anexa nr. 18
  MODELELE
  insignelor-simbol
  A. Pentru depunerea jurământului militarB. Pentru absolvirea unor forme de pregătire de către ofițeriC. Pentru absolvirea unor forme de pregătire de către maiștri militari și subofițeriD. Pentru absolvirea unor forme de pregătire de către gradați și soldați profesioniștiE. Pentru îndeplinirea de misiuni în reprezentanțe și organisme militare internaționale, comandamente NATO sau UE, precum și în cadrul Birourilor Atașaților Apărării.F. Pentru participarea la exerciții militare multinaționaleG. Pentru obținerea unor titluri/funcții specifice de către personalul didactic, cercetătorii științifici și instructorii militari din instituțiile militare de învățământH. Pentru obținerea de rezultate foarte bune în procesul de instruire și întreceri sportiveI. Pentru membrii cercurilor/asociațiilor științifice, culturale, artistice, sportive și civice
   +  Anexa nr. 19
  INSIGNA
  PARTICIPANT LA MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE
  Descrierea insignei
  Insigna propriu-zisă este confecționată din tombac emailat și are o formă ovală, cu dimensiunile de 30/24 mm și grosimea de 2 mm.Pe avers, central, este aplicat globul pământesc stilizat, având deasupra Polului Nord un porumbel în zbor.Sub globul pământesc sunt prevăzute, suprapuse, simbolurile reunite ale celor 3 categorii de forțe ale armatei, iar în jurul acestuia o cunună din frunză de laur stilizată. Dimensiunile elementelor constructive, ale literelor și culorile acestora sunt cele reprezentate pe schiță.La partea de jos se inscripționează în relief "ROMÂNIA", iar în partea de sus și lateral "PARTICIPANT LA MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE".Pe revers este realizat sistemul de prindere, cu ac și siguranță.Insigna-simbol este prevăzută cu sistem de prindere la echipament, are forma de dreptunghi cu laturile de 18/10 mm, este confecționată din tombac emailat de culoare albastră.Pe insigna-simbol este aplicată o cifră arabă (1, 2, 3...) care reprezintă numărul misiunilor la care a participat militarul respectiv, iar în continuare inițialele MS având culoarea galbenă.
   +  Anexa nr. 20
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE..............................(structura)
  TABEL
  cu personalul militar și civil propus a i se conferi insigna
  PARTICIPANT LA MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE
  Nr. crt. Gradul (pentru militari) Numele, prenumele tatălui, prenumele Codul numeric personal Misiunea la care a participat Durata misiunii Observații
  Comandantul/Șeful Unității Militare nr. ......................................................(gradul pentru militari)..........................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 21
  - Model -
  REGISTRUL
  de evidență a emblemelor de onoare și de merit
  Nr. crt.Denumirea și clasa emblemeiGradul, numele și prenumele/ denumirea primitoruluiNumărul și data ordinului de conferireNumărul atestatului de conferireFuncția persoanei care a conferit distincțiaObservații
  1.
  2.
  3.
  4.
   +  Anexa nr. 22
  - Model -
  ATESTAT

  (emblema structurii care conferă)
  ...................................,
  (funcția persoanei emitente)
  dorind a răsplăti meritele
  Batalionului 2 Infanterie
  Călugăreni
  pentru rezultate deosebite obținute în instruirea propriilor forțe, pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor încredințate în teatrele de operații din Angola, Albania, Irak și Afganistan, conferă
  ..................................
  (titlul distincției acordate)
  Acordat în București la ........................
  ...................................
  (funcția persoanei emitente)
  ...................................
  (gradul)
  ............................................................
  (prenumele, numele, semnătura și ștampila persoanei emitente)
  Ordinul nr. ............. din ..........Atestat Nr. crt. .............E. ................/nr. ................
   +  Anexa nr. 23
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  DOCUMENT DE ATESTARE
  În baza Ordinului ministrului apărării naționale nr. .... din .......,
  se acordă insigna
  PARTICIPANT LA MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE
  domnului (doamnei)........................................................(gradul, numele, prenumele tatălui, prenumele titularului)pentru participare și comportare meritorie la misiunea ................. .(denumirea misiunii)Ministrul apărării naționale,......................................................(numele, prenumele, semnătura sau parafa și ștampila)Șeful Direcției generale management resurse umane, (la 12-02-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Litera b), Articolul II din ORDINUL nr. M.14 din 22 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018 ) ......................................................(gradul, numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 24
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE................................(denumirea structuriicare acordă insigna-simbol)
  CERTIFICAT
  În baza Ordinului de zi pe unitate nr. ........ din ..........,
  se acordă
  ..............................................
  (denumirea insignei)
  domnului căpitan Popescu I. Valentin
  pentru ...........................................
  (motivul acordării)
  ..................................................
  (funcția, gradul, numele, prenumele, semnătura
  și ștampila persoanei emitente)
  --------