DECIZIE nr. 229 din 30 mai 2013privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 30 mai 2013  În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor are componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 382/2009 privind componența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 30 mai 2013.Nr. 229.  +  Anexă
  COMPONENȚA
  Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor
  1. George Băeșu - președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților2. Sorin Lazăr - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (la 26-09-2013, Punctul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 405 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 26 septembrie 2013 ) 3. Adrian Călin Buzgău - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (la 26-11-2013, Punctul 3 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 477 din 25 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 26 noiembrie 2013 ) 4. Alexandru Niculae - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților5. Costin Tudor - director al Direcției administrative, Secretariatul General al Guvernului (la 15-11-2017, Punctul 5 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 685 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 15 noiembrie 2017 ) 6. Ilie Dumitru Haralambie Mitea - președinte al Agenției Domeniilor Statului (la 12-11-2013, Punctul 6 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 457 din 12 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 12 noiembrie 2013 ) 7. Amet Aledin - secretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice (la 09-10-2015, Punctul 7 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 232 din 9 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 09 octombrie 2015 ) 8. Florian-Emil Dumitru - secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (la 17-12-2019, Punctul 8 din anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 517 din 17 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1015 din 17 decembrie 2019 ) 9. Gheorghe Muscalu - consilier ministru, Ministerul Justiției. (la 13-01-2020, Punctul 9 din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 15 din 13 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020 ) 10. Ion-Claudiu Teodorescu - secretar general, Ministerul Justiției (la 26-01-2017, Punctul 10 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 133 din 26 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017 ) 11. Dan Ionuț Pîrjol - consilier juridic, Ministerul Afacerilor Interne (la 04-10-2017, Punctul 11 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 639 din 4 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 04 octombrie 2017 )
  ------