ORDIN nr. 1.075 din 21 august 2014privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  • Nr. 1.121 din 1 iulie 2014
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Nr. 1.075 din 21 august 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014    ORDIN nr. 1.121 din 1 iulie 2014