ORDIN nr. M.105 din 20 septembrie 2014pentru aprobarea Instrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014  Pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 8^5 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind asistența psihologică în Armata României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) art. 17 alin. (1) lit. c) din "S.M.G./F.O.S.-3.13, Instrucțiuni privind selecția, formarea, dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a personalului forțelor speciale", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 212/2007*); Notă
  *) Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 212/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.
  b) art. 21 din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 88/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 21 din Criteriile și metodologia privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;d) art. 5 din Ordinul șefului Statului Major General nr. SMG/ S-17/2006 privind îmbunătățirea activității de protecție a informațiilor clasificate în Statul Major General și structurile subordonate**);e) Dispoziția șefului Statului Major General nr. SMG-74/2012 privind activitatea de asistență psihologică în Statul Major General și structurile subordonate**);f) Dispoziția șefului Statului Major General nr. SMG-28/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind examinarea și selecționarea psihotehnică a conducătorilor de autovehicule din Ministerul Apărării Naționale.**) Notă
  **) Nu a fost publicat/publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  București, 20 septembrie 2014.Nr. M.105.  +  AnexaINSTRUCȚIUNIprivind asistența psihologică în Armata României