ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 9 aprilie 1999  (la 13-12-2001, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 718 din 4 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 13 decembrie 2001 ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515, din 30 decembrie 1998, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se autorizeaza Agenția de Valorificare a Activelor Bancare sa preia active bancare supuse valorificării de la Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., în limita unui plafon de 4.182.000.000 mii lei. Activele bancare supuse valorificării vor fi preluate în condițiile prevăzute la art. 8 și 12 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.(2) Operațiunea de preluare a activelor neperformante se va efectua cu respectarea următoarelor condiții și termene:a) va fi precedată de clasificarea portofoliului de credite și a dobânzilor aferente, precum și de provizionarea acestora în conformitate cu normele Băncii Naționale a României, pe baza situației efective înregistrate la 31 martie 1999;b) se va desfășura efectiv în cursul trimestrului II 1999;c) va fi evidențiată în bilanțul Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. la data de 30 iunie 1999.(3) Pentru activele bancare supuse valorificării, Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. va primi un titlu de stat, care va fi evidențiat în contul datoriei publice interne și va fi utilizat pentru stingerea creditului special acordat de Banca Naționala a României în momentul instituirii administrării speciale a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. Dobânda aferentă acestui credit acordat de Banca Naționala a României se anulează.(4) Titlul de stat prevăzut la alin. (3) nu va fi negociabil, va purta o dobânda a carei rata va fi egala cu rata medie a dobânzii practicate de Banca Naționala a României pentru rezervele minime obligatorii ale băncilor comerciale și va fi rambursat în zece rate anuale egale, începând cu data de 30 iunie 2001. Dobânda se datorează și se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2001 și se plătește semestrial începând cu data de 30 iunie 2001. Titlul de stat va fi emis la data încheierii preluării efective a activelor neperformante de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la art. 1.2. Articolul 2 se abrogă.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și Agenției de Valorificare a Activelor Bancare le revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii determinării sumelor reprezentând activele predate.(2) Până la predarea efectivă, evidentele rămân în custodia Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., care va declansa sau, după caz, va continua procedurile de recuperare a activelor bancare supuse valorificării.(3) Sumele efectiv recuperate de Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. în perioada predării activelor neperformante Agenției de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate în contul general al trezoreriei statului deschis la Banca Naționala a României, pe numele Ministerului Finanțelor, iar titlul de stat va fi emis la valoarea neta a activelor efectiv predate agenției.4. După articolul 3 se introduce articolul 4, care va avea următorul conținut:  +  Articolul 4Se mandatează Fondul Proprietății de Stat, în calitate de acționar majoritar, sa propună adunării generale a acționarilor Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. următoarele:a) acoperirea pierderilor înregistrate la data de 31 decembrie 1998, prin reducerea soldurilor conturilor "rezerve legale", "alte rezerve" și "capital social", în conformitate cu prevederile legale;b) mandatarea administratorului special cu întocmirea unui program de restructurare financiară și operationala a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., care să cuprindă posibilitatea de a redimensiona rețeaua teritorială și personalul, în vederea eliminării pierderilor operationale. În acest scop, va fi solicitată Banca Naționala a României sa aprobe prelungirea mandatului administratorului special.  +  Articolul IIOrdonanța de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare. (la 13-12-2001, Articolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 718 din 4 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 13 decembrie 2001 )
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Președintele agenției
  române de dezvoltare,
  Kerekes Gabor,
  vicepreședinte
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isarescu
  p. Președintele Consiliului
  de administrație al Fondului
  Proprietății de Stat,
  Victor Eros,
  vicepreședinte
  ------