HOTĂRÂRE nr. 828 din 28 noiembrie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 privind numirea guvernatorului și a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, a Hotărârii Guvernului nr. 921/2018 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor și Consiliul Directorilor Băncii Internaționale de Investiții și în Consiliul Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 110/2019 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 3 decembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 246/2010 privind numirea guvernatorului și a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 7 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Guvernator al României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre este secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, responsabil cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Viceguvernatorul României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre este o persoană responsabilă cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, desemnată de ministrul finanțelor publice.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 921/2018 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor și Consiliul Directorilor Băncii Internaționale de Investiții și în Consiliul Băncii Internaționale de Cooperare Economică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 21 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale de Investiții este secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, responsabil cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, iar supleantul său este o persoană responsabilă cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, desemnată de ministrul finanțelor publice.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Director pentru România în Consiliul Directorilor Băncii Internaționale de Investiții este directorul general din Ministerul Finanțelor Publice responsabil cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, iar supleantul său este șeful de serviciu responsabil cu gestionarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale sau o persoană responsabilă cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, desemnată de ministrul finanțelor publice.  +  Articolul IIIArticolul unic al Hotărârii Guvernului nr. 110/2019 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 5 martie 2019, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  ARTICOL UNICGuvernatorul pentru România în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură este secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, responsabil cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, iar supleantul său este o persoană responsabilă cu coordonarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale, desemnată de ministrul finanțelor publice.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 28 noiembrie 2019.Nr. 828.----