ORDIN nr. 1.031 din 25 noiembrie 2019pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 3 decembrie 2019    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 2413/CB din 13.11.2019 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018, cu modificările ulterioare,având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul ILa articolul 16 din Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 1 august 2018, cu modificările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Atrag respingerea dosarului de finanțare sau, după caz, a amplasamentului/amplasamentelor stației/stațiilor de reîncărcare: neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate și/sau lipsa remedierii, în termenul indicat de Autoritate potrivit alin. (4) și (5), a cauzelor și deficiențelor constatate, lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, constatate prin aplicarea prevederilor alin. (1) și (2).  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică inclusiv dosarelor de finanțare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Costel Alexe
    București, 25 noiembrie 2019.Nr. 1.031.-----