ORDIN nr. 404 din 26 noiembrie 2019privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 3 decembrie 2019    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Licența de dare în administrare pentru explorare nr. 22.378/2019 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Slatina Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Comuna Dumitra, cu sediul în Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, cod de înregistrare fiscală 4426980, în calitate de administrator.  +  Articolul 2Se aprobă Licența de dare în administrare pentru explorare nr. 22.380/2019 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Ghiroda, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Comuna Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, județul Timiș, cod de înregistrare fiscală 5517220, în calitate de administrator.  +  Articolul 3Se aprobă Licența de dare în administrare pentru explorare nr. 22.389/2019 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică și dioxid de carbon din perimetrul Izvorul 3 - Slănic Moldova, județul Bacău, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, instituție publică, înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare, având sediul în București, sectorul 3, cod de înregistrare fiscală 4266006, în calitate de administrator.  +  Articolul 4Se aprobă Licența de dare în administrare pentru explorare nr. 22.391/2019 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Apă geotermală - Mădăraș, județul Harghita, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Comuna Mădăraș, cu sediul în Mădăraș, județul Harghita, cod de înregistrare fiscală 14596052, în calitate de administrator.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Nicolae Turdean
    București, 26 noiembrie 2019.Nr. 404.-----