ORDIN nr. 409 din 27 noiembrie 2019pentru suspendarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 2 decembrie 2019    În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 19 august 2019, se suspendă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 1.01.2020.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Nicolae Turdean
    București, 27 noiembrie 2019.Nr. 409.-----