HOTĂRÂRE nr. 829 din 28 noiembrie 2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 2 decembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 și al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 noiembrie 2019.Nr. 829.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILORRegia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ GalațiStr. Portului nr. 32, GalațiCod unic de înregistrare: 1644670
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
  pe anul 2019
  -----