HOTĂRÂRE nr. 62 din 27 noiembrie 2019referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană - Aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei: o evaluare a situației la patru ani de la Raportul celor cinci președinți - Contribuția Comisiei Europene la summitul zonei euro din 21 iunie 2019 - COM (2019) 279 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 2 decembrie 2019    În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/209 din 24.10.2019,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României:a) solicită o analiză corectă a Semestrului European și a monedei euro, aceasta fiind încă la stadiul de monedă comună într-o zonă cu disparități largi, acționând ca un burete care absoarbe valoare adăugată de la statele membre mai sărace către cele mai bogate. În momentul de față, statele membre nu mai au la dispoziție instrumente de reglare economică la nivel național după transferarea competențelor, deschiderea frontierelor, renunțarea la monedele naționale și mobilizarea a tot ceea ce reprezintă capitalul, bunurile și serviciile, resursele umane etc. În plus, indicatorii folosiți în evaluarea economică comunitară sunt insuficienți sau inadecvați. Piața unică europeană reprezintă un spațiu economic fără granițe, dar menținerea echilibrelor macroeconomice în piața unică se face în baza unor indicatori naționali (PIB, în primul rând) și cu instrumente naționale. Ori menținerea echilibrelor macroeuropene cu instrumente naționale s-ar putea realiza doar în condițiile unei dezvoltări economice egale a statelor membre și a izolării pieței unice de influențele externe, ceea ce nu se întâmplă în realitate; b) atrage atenția că toate măsurile propuse, în cazul în care se aplică cu succes, pot avea drept efect doar o amânare a unei crizei mai ample generate de nefinalizarea sistemului monetar și diferențele majore dintre statele membre. Se propune astfel urgentarea finalizării uniunii economice și monetare, cu un buget corect dimensionat astfel încât să facă față tuturor provocărilor. De asemenea, se impune renunțarea la austeritate și încurajarea investițiilor pentru furnizarea de bunuri și servicii publice;c) exprimă rezerva asupra premisei că uniunea piețelor de capital va fi o soluție pentru rezolvarea disparităților dintre statele membre întrucât ea va favoriza fluxul lichidităților dinspre periferia Uniunii către centru, către statele membre mai dezvoltate.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituțiilor europene.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
    București, 27 noiembrie 2019.Nr. 62.-----