ORDIN nr. 1.700/219/2019privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.700 din 22 noiembrie 2019
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Nr. 219 din 28 noiembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 2 decembrie 2019  În baza:– art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024;– art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale și ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
   +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuride protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuateîn baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-aaprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbunenecompetitive în perioada 2019-2024